Maranathakerk, Slikkerveer

Draagt elkaars lasten

 

Een aantal weken geleden, toen de corona-crisis zich aankondigde, kwamen een aantal voorgangers en andere vertegenwoordigers van kerken in Slikkerveer samen om na te denken over het reiken van een helpende hand aan iedereen in Ridderkerk en omliggende plaatsen. Mensen zouden bij de kerken en de kerkleden terecht moeten kunnen voor hulpvragen op praktisch gebied, maar ook voor gesprek over levensvragen, over angst en onzekerheid.

 

Er werd een emailadres aangemaakt, gezamenlijkekerkenridderkerk@gmail.com, dat werd aangemeld bij de landelijke website www.nietalleen.nl en het landelijke telefoonnummer 0800-1322. Als er via deze website of via dit telefoonnummer hulpvragen binnenkomen, worden deze verdeeld onder de aangesloten kerken.

 

Samen met het Interkerkelijk Diaconaal Beraad werd besloten tot het maken van de website www.ridderkerkhelpt.nl om de pastorale en diaconale zorg van de kerken voor een ieder die dat nodig heeft en daarom vraagt ook langs die weg aan te bieden.

De website blijkt steeds meer een samenwerkingsplatform te worden van tal van organisaties voor een overkoepelend aanbod waar iedereen terecht kan om te helpen of om geholpen te worden.

 

 

We hopen op deze manier iets te kunnen laten zien van de liefde van Christus. Juist in deze tijd staan we stil bij die allesgevende liefde van Hem voor ons. Wat zou het mooi en goed zijn om in deze tijd waarin het gedenken en vieren van deze liefde in de kerkgebouwen niet mogelijk is, om dat gedenken en vieren vorm en inhoud te geven door er met elkaar te zijn voor anderen.