Singelkerk is 'virtueel open'

De Singelkerk is niet dicht de deur staat ‘virtueel open’. Dankzij de moderne communicatiemedia kunnen we onze kerkdiensten blijven houden en op die manier ook de onderlinge contacten. Woorden van bemoediging en troost kunnen meehelpen deze periode door te komen.

 

Via www.singelkerk.nl of de livestream kunt u ons virtueel bezoeken op:

·         Van 6 april t/m 9 april is er elke dag om 9.15 uur een korte meditatie met muziek, solozang en een Bijbelgedeelte rond het thema ‘Mensen langs de kruisweg’. U bent dan getuige van de manier waarop wij ons in de Stille Week voorbereiden op het Paasfeest.

·         10 april is het Goede Vrijdag. De dienst begint dan om 19.30 uur.

·         12 april is het Eerste Paasdag. De diensten beginnen dan om 9.30 en 17.00 uur.

·         13 april is het Tweede Paasdag. De dienst begint dan om 9.30 uur.

 

Natuurlijk zijn we ook elke zondag open om 9.30 en 17.00 uur. Heeft u een keer geen tijd? Achteraf luisteren kan ook. Wilt U uw verhaal kwijt of een gesprek? Neem dan contact op met ds. Kamphuis. Hij is te bereiken via 06 1214 5994 of via g.kamphuis@planet.nl

De consequenties van het uitbreken van het Corona virus zijn bijzonder ingrijpend en raken ons allemaal. Met name ouderen en hulpbehoevenden zijn kwetsbaar. Als kerk willen we mensen zoveel mogelijk helpen, zowel binnen onze kerk als daarbuiten. Daar kunnen en mogen we allemaal aan bijdragen.

 

Welke activiteiten zijn er nog meer georganiseerd?

·         De wijkouderlingen proberen de contacten zo goed mogelijk te onderhouden met onze leden.

·         De diaconie heeft een attentie bezorgd bij de ouderen.

·         Daarnaast heeft de diaconie zich aangesloten bij diverse initiatieven, zoals www.ridderkerkhelpt.nl

·         Daarnaast vinden er heel veel vormen van naastenliefde plaats door zowel jongeren als ouderen.

·         De Singelkerk is een aantal dagen opengesteld waarbij mensen konden binnenlopen voor een gesprek.