Asielzoekers in RidderkerkOpnieuw een asielboot in Ridderkerk.

9 juli jl. arriveerden de eerste asielzoekers op het passagiersschip Calypso in de haven van Ridderkerk. Op deze boot biedt het COA maximaal honderd asielzoekers opvang voor een periode van inmiddels 6 maanden. De asielzoekers zijn voornamelijk afkomstig uit Syrië en Jemen.

Besluit van het College

Burgemeester Attema licht het besluit van het college om het COA opnieuw te helpen toe: “We hebben als gemeenten samen de verantwoordelijkheid om de druk op het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. Samen met alle betrokkenen doen we ons uiterste best om ook deze opvangperiode voorspoedig te laten verlopen. Voorspoedig voor de gemeente Ridderkerk, maar zeker ook voor de asielzoekers.”

Wie is eindverantwoordelijk?

De Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) is eindverantwoordelijk voor dit project. Zij zorgen voor bed-bad-brood. Voor activiteiten aan boord is heeft de VRR samenwerking gezocht met Zorgwerk, die een team social workers aan boord heeft gestationeerd.

Betrokkenheid Ridderkerkse maatschappelijke organisaties

De gemeente Ridderkerk heeft maatschappelijke organisaties, die ook bij de activiteiten op de eerste asielboot ‘De Holland’ betrokken waren, in contact gebracht met de leiding aan boord en Zorgwerk met de vraag om hun Ridderkerkse netwerk ter beschikking te stellen voor het welzijn van de asielzoekers.

Behoefte om de Nederlandse taal te leren

Inmiddels zijn er een aantal vergaderingen geweest met als resultaat een activiteitenprogramma voor de mensen aan boord. Er is grote behoefte bij de asielzoekers om de Nederlandse taal te leren. ’t Gilde, dat ook aan de vergaderingen deelneemt, wil hieraan graag een bijdrage leveren maar heeft te weinig menskracht om voluit te kunnen voldoen aan de vraag. Als u het fijn vindt om een deel van uw tijd te besteden aan taallessen voor de asielzoekers, laat dit dan weten aan ’t Gilde, telefoon 0180-433915 of mailadres: spg.ridderkerk@gmail.com

Ridderkerk op z’n best

 

De ‘voetbalploeg’ die actief werd voor de asielzoekers die woonden op het schip ‘De Holland’ zijn ook nu weer van plan om wekelijks met hen te gaan voetballen. Samen sporten is een mooie manier om onderlinge contacten aan te gaan. Asielzoekers kregen een naam, een gezicht, werden een mens die je ook een goed leven gunt waarvoor je je graag wilt inzetten. Toen het schip ‘De Holland’ moest vertrekken uit Ridderkerk hebben velen met tranen afscheid genomen van hen. Dat meemaken was een moment van Ridderkerk op z’n best.  Een gastvrije gemeente voor ieder mens.