House of Worship wil dienstbaar zijn


Kennismaking met de Volle Evangeliegemeente House of Worship Hulanda, te Bolnes

 

In de kerk PG Bolnes ontmoeten we voorganger Chesron Richardson van de Volle Evangeliegemeente House of Worship Hulanda (gemeente HOWHulanda). Gemeente HOWHulanda maakt gebruik van dit gebouw voor hun diensten en activiteiten.

Samen met zijn vrouw, Juraima Richardson, verleent Chesron de pastorale zorg van en aan de gemeente. Chesron en zijn vrouw zijn geboren en getogen op het eiland Curaçao. Hij is samen met zijn gezin al zes jaar werkzaam in Nederland.

Chesron en zijn vrouw hebben op Curaçao in het onderwijs gewerkt. Daarnaast heeft hij een opleiding geluidtechnicus in Amerika gevolgd. Een opleiding die hem nu uitstekend van pas komt in het leidinggeven aan de gemeente.

“Opmerkelijk is dat de Volle Evangeliegemeente, waar ik op Curaçao al van kleins af aan lid ben geweest (volle evangeliegemeente ‘Stromen van Kracht’) geleid en opgericht is door een Nederlander. Inmiddels mag ik nu in Nederland leiding geven aan een vergelijkbare gemeente”, zo vertelt Chesron.

We komen uit Curacao

De geloofsgemeenschap HOWHulanda is afkomstig uit Curaçao. Ruim 25 jaar maken Chesron en zijn gezin deel uit van deze gemeente. Zes jaar terug werden zij naar Nederland uitgezonden. Sindsdien zijn ze actief in de pastorale bediening. De gemeente is een kerk van liefde. “Wij doen ook heel veel aan jeugdwerk”, vertelt Chesron.

Geloofsopvoeding belangrijk

De lijn thuis-school-kerk is van wezenlijk belang voor de geloofsopvoeding. Zo proberen zij ook in Nederland hier vorm aan te geven, al heeft gemeente HOWHulanda, in tegenstelling tot de gemeente van House of Worship op Curaçao, geen eigen school voor basis- en voorgezet onderwijs.

We zijn een regiokerk met oog voor kinderen

De gelovigen die lid zijn van de gemeente komen uit allerlei regio’s van Nederland. Er zijn nu steeds meer leden die woonachtig zijn in Ridderkerk en omgeving. Door lange afstanden is het organiseren van jeugdwerk voor alle leeftijdsgroepen een uitdaging. De meeste kinderen en jongeren die ons jeugdwerk bezoeken komen uit de omgeving van Ridderkerk. Daarom organiseert HOWHulanda naast de reguliere dienst ook iedere zondag kinderkerk voor de kinderen. De kinderen ontvangen zo onderwijs uit het Woord van God. Dit gebeurt op verschillende manieren. Denk hierbij aan toneel, dans, knutselwerk en spelletjes.

Live-muziek en praiseband

In de diensten doen we naast het gepredikte Woord ook heel veel aan live-muziek door de praiseband. Gemeente HOWHulanda investeert regelmatig in haar eigen muziek en liederen. Deze worden geproduceerd en verspreid via de verschillende muziekplatforms en in de vorm van muziekvideo’s. Daarbij komt de opleiding van Chesron van geluidstechnicus heel goed van pas. 

Spelmiddagen

Onlangs heeft de gemeente op zondagen spelmiddagen georganiseerd voor de kinderen, waarbij alle kinderen uit Bolnes werden uitgenodigd. De interactieve spelletjes werden gecombineerd met korte en pakkende Bijbelteksten. Deed je een spel meerdere keren, dan las je dezelfde Bijbeltekst meerdere keren op. Ongetwijfeld blijven deze verzen ‘hangen’ bij de kinderen. Zo hopen we de kinderen spelenderwijs te bemoedigen en wegwijs te maken in het Woord. “Wij hopen”, zegt Chesron, “deze activiteiten de komende jaren verder uit te breiden.”

Elkaar beter leren kennen en van elkaar mogen leren

Chesron vertelt dat de gemeente HOWHulanda wil aansluiten bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Zo hopen zij nog een grotere bijdrage te kunnen en mogen leveren aan de gemeenschap. Dit biedt ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te mogen leren.

 

Ook doordeweeks dienstbaar aan de samenleving

Gemeente HOWHulanda wil als kerkgemeente niet alleen op zondag getuigen van Jezus Christus, maar ook om doordeweeks uiting te geven aan de dienstbaarheid van Christus door dienstbaar te zijn aan de samenleving.