Maak kennis met de voorzitter

Harriëtte Mesland
Harriëtte Mesland

Werkgroep

Op initiatief van de Gemeente Ridderkerk werkt een werkgroep aan beleid aanpak eenzaamheid in Ridderkerk.

Maatschappelijke organisaties, kerken, ouderenorganisaties werken samen met de Gemeente Ridderkerk.


Wie is Harriëtte Mesland?

Harriëtte Mesland is ondernemend, resultaatgericht, kan gemakkelijk schakelen en makelen, heeft een sterk analytisch vermogen en een (gefundeerde) visie. Zij is enthousiast, betrokken en duidelijk, heeft een sterk gevoel voor teamwork en schrijft gemakkelijk.
Zij is een ervaren manager/bestuurder in complexe (publieke) organisaties en projecten voor bijzondere doelgroepen en heeft zij complexe veranderprocessen en –trajecten geleid en geïmplementeerd. Zij is ondernemend, resultaatgericht, heeft een sterk analytisch en een (gefundeerde) visie. Samen als team presteren heeft haar voorkeur.

 

Sinds 2010 heeft zij als ondernemer met haar partner Piet Plaisier gewerkt aan de realisatie/transformatie van Hofstede de Paradijshoeve: een unieke locatie voor vergaderen, ontmoeten, trouwen en verblijven in Ridderkerk en is betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. 

Hoe ben je betrokken bij het thema eenzaamheid?

Uit persoonlijke ervaring, zowel professioneel als privé, weet ik dat aandacht vaak het verschil kan maken als het om eenzaamheid gaat.
Omzien naar elkaar, “naboarschap”, we lijken dat in onze maatschappij haast kwijtgeraakt.
Omzien naar elkaar is zo belangrijk, niet alleen in deze donkere dagen voor de Kerst of tijden van Corona. 
Aandacht voor eenzaamheid betekent oog en hart voor de problematiek, in alle geledingen; het kan immers iedereen overkomen, oud en jong!  Denk bijvoorbeeld aan een oudere alleenstaande, een door Corona thuiswerkende 40’er, een ongelukkige partner in een slecht huwelijk of een jongere
zonder aansluiting op de middelbare school. Ruim 40% van de inwoners van Ridderkerk geeft in onderzoeken aan zich regelmatig eenzaam voelen, dat is niet alleen schrikbarend maar ook zorgelijk! De effecten van eenzaamheid kunnen verstrekkende persoonlijke en maatschappelijke gevolgen hebben.

Hoe zie je de siutuatie in Ridderkerk?

Het thema eenzaamheid is een heel actueel thema, zowel landelijk als lokaal. Uiteraard zijn ook de acties van ‘buren en bekenden in de straat ‘van grote waarde; een kaart, een boodschap een pannetje soep, aandacht maakt al zoveel verschil.  Ook in Ridderkerk zijn al veel georganiseerde initiatieven ontwikkeld door bijvoorbeeld de kerken, de welzijnsorganisatie, de woningcorporatie en diverse andere maatschappelijke organisaties. Ook bijvoorbeeld ondernemers en scholen hebben hier belang bij.

 

De lokale coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk heeft als doel al die initiatieven te coördineren en te versterken. De kaders hiervan zijn duidelijk en er is al veel besproken. In de komende tijd komt het daadwerkelijk aan op commitment, het afstemmen, uitrollen en realiseren van deze plannen.
En daarbij “zeg met elkaar wat je doet en doe wat je zegt!”

Wat roept het persoonlijk bij je op?

Ik voel gepast enthousiasme en “inwendig ongeduldig borrelen’, want ook ik wil mijn bijdrage leveren en aan de slag, met elkaar aan dit urgente probleem. Uiteraard is het daarbij van groot belang te luisteren naar de behoefte van mensen, er is immers geen kant en klaar product dat voor iedereen geschikt is.  De “kunst” is wensen en behoeften niet in te vullen voor een ander, dat vraagt geduld, vaardigheden en bovenal oprechte betrokkenheid.

 

Kun je uitleggen wat je in beweging zet, om een bijdrage te leveren, samen met de werkgroep aanpak eenzaamheid in Ridderkerk?

Uit persoonlijke ervaring weet ik wat eenzaamheid met mensen kan doen en dat het niet vanzelfsprekend is dat dat je dat niet overkomt.
Het genoemde percentage moet nodig naar beneden
 Er is, zo heb ik geconstateerd voldoende drive om gezamenlijk meer bewustzijn en beweging te bewerkstelligen, plannen tot daden te smeden en door gemeenschappelijke inspanningen het verschil te maken voor eenzame Ridderkerkers, jong en oud.  Concreet: een forse daling van het aantal Ridderkerkers dat aangeeft zich eenzaam te voelen, daar wil ik concreet mijn bijdrage aan leveren!

Wil je nog iets toevoegen?

Ja, ik wens jullie allen mooie en warme kerstdagen toe!