Armoede onder ouderen neemt toe

Het CBS publiceerde cijfers over het armoederisico onder de Nederlandse bevolking. Wat blijkt? Hoewel de armoede gemiddeld genomen licht afnam in 2019, is het risico voor senioren juist toegenomen. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit komt overeen met de ervaring van onze leden. De kosten en lasten nemen toe, terwijl het inkomen gelijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen moet nu de hoogste prioriteit krijgen in de Tweede Kamerverkiezingen.

 

(bron: KBO/PCOB NU, december 2020)