Armoede is een politieke keuze

 

1.469 Ridderkerkse huishoudens hebben een inkomen tot 10% van het wettelijk sociaal minimum.

 

Dat zijn 3.200 Ridderkerkers die het niet breed hebben.

 

757 minimahuishoudens leven van een bijstandsuitkering. Dat zijn 1.665 Ridderkerkers.

 

64% van alle minima

heeft al drie jaar of langer een minimuminkomen.

 

 

Armoede is een politieke keuze. Bezuinigingen zouden de armen ontzien kunnen hebben, als er politieke wil zou bestaan.


Machthebbers maken die keuzes


Er is geen mens die kiest voor armoede.

 

Hoe staan we ervoor in Ridderkerk?

Onderstaand twee grafische overzichten die ons in een nutshell de feiten tonen.