Centrum voor Levensvragen


Ook thuiswonenden hebben recht op geestelijke zorg bij levensvragen


Levensvragen kunnen ontstaan als uw leven niet meer vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door ziekte, trauma, verlies of naderende dood. Ook gebeurtenissen zoals geboorte,  relatievorming, beperking, opsluiting, uitzending, overgangsmomenten kunnen levensvragen oproepen. Het kunnen alledaagse vragen zijn (wat maakt voor iemand de dag de moeite waard, waar 'doet iemand het voor?) of grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven.

Ingrijpende gebeurtenissen in uw leven kunnen vragen oproepen zoals:

  • Waarom overkomt dit mij?
  • Wat betekent dit voor mij?
  • Welke keuze moet ik maken?
  • Wie ben ik nog?
  • Hoe kan ik verder?
  • Hoe mag ik terugkijken op mijn leven?

Op Levensvragen is niet altijd meteen een antwoord te geven. Daarom worden ze ook wel ‘trage vragen‘ genoemd. Het zijn vragen waar men tijd voor moet nemen om over na te denken, die reflectie vergen. Soms liggen levensvragen verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet, of ze liggen verscholen onder lichamelijke en/of psychische klachten.

Soms is het fijn om over zulke vragen met een groep anderen te praten in een ongedwongen sfeer bijvoorbeeld bij een lunch of tijdens een groepsbijeenkomst. Soms is er juist behoefte aan persoonlijke gesprekken met  iemand die speciaal voor u komt.


Wie komen ervoor in aanmerking?


mensen van 50 jaar en ouder;
palliatieve patiënten (inclusief naasten);
mensen met een ernstig ziek kind (zij kunnen hiervoor contact opnemen met het het Netwerk Integrale Kindzorg)Wat kost het u?

Aan de begeleiding door een geestelijk verzorger via het Centrum Levensvragen zijn geen kosten verbonden. Voor 50-plussers en voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten wordt de begeleiding volledig vergoed vanuit de subsidieregeling Geestelijk zorg in de eerste lijn. Ook mensen die niet tot deze groep behoren kunnen een beroep doen op het Centrum Levensvragen. Voor deze mensen beschikt de stichting Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. over een fonds, van waaruit de kosten kunnen worden vergoed.


Maak een afspraak


 

·         bel 078-2032345 of mail naar coordinator@centrum-levensvragen.nl of

·         praat er eens over met uw huisarts, die weet wie we zijn. 

 


Hoe wordt u geholpen?


U gaat in gesprek met een deskundige op het gebied van levensvragen

·       zij luisteren naar u en lopen een tijdje met u op

·       de gesprekken hebben een vertrouwelijk, open en onafhankelijk karakter

·       zij komen bij u thuis, dat is vertrouwd en prettiger voor u


Door wie wordt u geholpen?

Het Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem e.o. werkt samen met gekwalificeerde zelfstandige geestelijk verzorgers. Samen geven ze uitvoering aan het beleid van de overheid die het zorgaanbod in de thuissituatie heeft uitgebreid met geestelijke verzorging. De overheid heeft hiervoor structureel gelden ter beschikking gesteld.