Meerwaarde christelijke psychosociale hulpverlening

Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk. Kantoor: Gebouw Obadja, Schepenstraat 4, Ridderkerk
Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk. Kantoor: Gebouw Obadja, Schepenstraat 4, Ridderkerk

Psychosociale hulpverlening

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op psychosociale hulpverlening. DMW Ridderkerk biedt deze hulp en biedt laagdrempelige, praktische en psychologische hulpverlening die gericht is op het begeleiden van mensen. Problemen kunnen zich voordoen in iemands persoonlijk leven op psychisch en lichamelijk gebied en gaan vaak samen met gevoelens van angst, twijfel, woede en verdriet en met gedachten die zich eindeloos herhalen zonder een oplossing te vinden. De psychosociale hulpverlening helpt dan anders te leren omgaan met een situatie, of denkt mee in oplossingen zodat je de draad weer kunt oppakken om zelfstandig verder te gaan. 

 

Digitaal

In de periode tussen maart en mei heeft de hulpverlening van DMW Ridderkerk een andere werkwijze moeten hanteren in verband met de coronapandemie. Veel contacten hebben digitaal plaats kunnen vinden. Via diverse professionele platforms konden cliënten en hulpverleners face-to-face contact hebben en de begeleidingsgesprekken continueren. Inmiddels kunnen er sinds eind mei weer gesprekken op locatie plaatsvinden met inachtneming van een aantal voorzorgsmaatregelen. Een mooie ontdekking is dat de overstap naar het meer digitaal werken over het algemeen meer flexibiliteit heeft gecreëerd. Zo scheelt het reistijd en het geeft de cliënt meer ruimte om vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving gesprekken te kunnen voeren. Met het huidige ‘thuiswerk-ethos’ kan dit een handige uitkomst zijn.  

 

Meerwaarde christelijke hulpverlening

Bij psychische problemen spelen geestelijke vragen vaak ook een rol. Dan kan een hulpverlener met christelijke levensovertuiging van belangrijke meerwaarde zijn t.o.v. seculiere hulpverlening. Geloof heeft nu eenmaal invloed op het psychisch functioneren, en omgekeerd. In veel gevallen zoekt men daar hulp waar men verwacht dat de eigen levensbeschouwing herkend en erkend wordt omdat dit een gevoel van veiligheid en vertrouwen geeft. Vertrouwen is het meest essentiële onderdeel van effectieve hulpverlening.

 

(Inter)Kerkelijke achterban

Een belangrijke extra bijdrage aan de hulpverlening is de relatie tussen het DMW Ridderkerk en de (inter)kerkelijke achterban. Het DMW Ridderkerk kent de potentiële kracht van een kerkelijke gemeente. Ook het kerkelijk pastoraat en diaconaat komen hierbij in beeld. Meer dan eens zijn die een onderdeel van de oplossing, namelijk een netwerk waarin cliënten extra steun ontvangen. Voor het  DMW Ridderkerk geldt dat met name de hervormde kerk deze samenwerking steunt. Wij hopen dat in de toekomst meerdere kerkelijke gemeenten de meerwaarde zien van ons hulpaanbod en hierin mogelijkheden zien om samen te werken.

Voor informatie zie www.stichtingschuilplaats.nl.  

 

Bernadine Pater

 

Psychosociaal Hulpverlener bij Stichting Schuilplaats