Uit de redactie

Hoe houden we de moed erin?

Dat het Corona virus ons nog wel een tijdlang gaat bezighouden wordt steeds duidelijker. De impact die het heeft op het leven van mensen wordt steeds zichtbaarder. We leren nu ook dat de ideologie ‘ieder voor zich’ ons niet verder brengt. We zullen het samen moeten doen.

Een landelijk dagblad kopte vanmorgen ‘Hoe houden we de moed erin?’oHo`Hoe In deze nieuwsbrief leest u hoe mensen, een kerk, en organisaties een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving voor iedereen. Of je nu vluchteling bent of schulden hebt. Of je werk hebt of niet. Hoe je als zzp’er overeind blijft of je bedrijf naar de knoppen ziet gaan. Dat de moed je dan in de schoenen zakt als je de vraag hoort 'hoe houden we de moed erin?’ is niet vreemd.

Wat wel vreemd is als we elkaar niet zouden helpen. Een helpen dat verder gaat dan materiële hulp. Helpen is ook relaties met elkaar aangaan. Je verantwoordelijk weten voor het welzijn van anderen, ver weg en dichtbij. Veel Ridderkerkers vinden hun motivatie in hun geloof en voelen en tonen hun betrokkenheid en motivatie op mens en SamenLeven.

 

Hoe houden we de moed erin? Niet door bij de pakken te gaan neerzitten. Wel door je actief in te zetten voor je medemens. We hebben elkaar nodig. Tijdens de crisis en na de crisis. Deze nieuwsbrief informeert u over activiteiten van mensen die zich blijven inzetten om onze samenleving leefbaar te maken en te houden door zich te verbinden met mensen, dichtbij en veraf.


Wake

Al 174 zondagen protesteren mensen van allerlei achtergrond en betrokkenheid tegen het inhumane vreemdelingenbeleid van de Nederlandse regering.

 

Een indrukwekkend uur.

Ga er eens kijken en doe mee!

 Corona brengt mensen in financiële problemen

Schuldhulpmaatje Ridderkerk is klaar om huishoudens en zzp'ers te helpen.

Wees er tijdig bij als u in problemen komt. Er is meer mogelijk dan u denkt.Zorg voor kwetsbare mensen

Steeds meer mensen doen een beroep op psychosociale hulpverlening. In dit artikel legt Bernadine Pater uit wat deze hulpverlening voor mensen kan betekenen en wat de meerwaarde is als de behandeling aansluit op levens en/op geloofsovertuiging van mensen.

Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk houdt kantoor in Obadja, Schepenstraat 4.
Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk houdt kantoor in Obadja, Schepenstraat 4.


Corona en de kerk

Hoe ga je als kerken met Corona om? De Protestantse gemeente Bolnes geeft een inkijkje hoe ze dat hebben gedaan.
Aandacht voor slachtoffers van een falend beleid. Steeds meer mensen en kerken protesteren.


Samen optrekken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hoe ziet uw en onze toekomst eruit als je ouders getraumatiseerd zijn en moeite hebben de Nederlandse taal te spreken.

Kinderen leren de taal gemakkelijker dan ouderen. Om die reden doen we met z'n allen een beroep op hen om te tolken. Dat is gemakkelijker voor ons en we denken ook voor hen.

Dat is maar zeer de vraag. Op veel te jonge leeftijd komen ze in aanraking met (levens-) vragen die niet bij hun leeftijd past.

Dat is niet het samen optrekken dat de Stichting Integratie in Ridderkerk voor ogen staat. Zij doen een beroep op U.
Meer dan 90 kinderen blij gemaakt

In onze cultuur willen we niet dat kinderen het slachtoffer worden van de keuzes die wij als ouderen maken. Toch zijn er veel kinderen niet het met minder moeten doen dan hun leeftijdgenootjes. Daarom organiseren de gezamenlijke Ridderkerkse kerken en sponsoren een 'blij maak' actie.Samen een gemeenschap willen zijn

Integreren is ook je geloof delen en vieren