IDB-Nieuwsbrief 2021-2

Help je wel of help je niet?

Geef je om je medemens of ??

Wat raakt je dat je in beweging komt?

Wat gebeurt er allemaal in kerken?

Waarom doen ze dat?

In deze nieuwsbrief leest u wat mensen in beweging zet en de vele terreinen waarop ze aan een andere manier van omgaan met elkaar en de samenleving vorm (willen) geven.Ga eens luisteren en laat u rakenIedereen heeft recht op geestelijke zorg of je nu lid van een kerk bent of niet.

 

Waarom?

Omdat iedereen in zijn of haar leven dingen meemaakt die je aangrijpen en moet verwerken.Pionieren in Bolnes

Wat doet het echtpaar Huijser in Bolnes?Levensvragen?

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken.

Zolang je niets overkomt of meemaakt is er op het eerste oog geen levensvraag.

Tot dat er iets gebeurt dat jou raakt.

 

Daar wat vaker bij stilstaan is niet verkeerd.PAL voor U

Als je ongeneeslijk ziek bent, krijg je palliatieve zorg. Deze zorg helpt je het leven draaglijker en comfortabeler te maken. Voor veel patiënten en naasten is palliatieve zorg een nieuw terrein. Er zijn vaak veel vragen over de zorg en behandeling. Pal voor u geeft op verschillende manieren patiëntenvoorlichting over palliatieve zorg.
Voor iedereen die wil nadenken over zijn of haar laatste levensfase.

Een praktische maar ook een verrassende handleiding.ZEVEN WEGEN van BARMHARTIGHEID

In deze publicatie die wij van harte bij u aanbevelen, leest u dat de weg van doen naar geloof niet bestaat: doen is geloof!

In dit boekje wordt op zoek gegaan naar de echte Rotterdamse mentaliteit - geen woorden maar daden of niet kletsen maar werken -  in de barmhartigheidstraditie van tweeduizend jaar.