Het IDB en redactie wenst u gezegende kerstdagen en 2021

Wij doen dat met de woorden van het 'Lied van eenheid.' Dat is een project van de PKN-kerken, de RK-kerk en de EO.

100 zangers die thuis het lied zongen en daarna tot één geheel gedigitaliseerd zodat wij ervan kunnen genieten.

In het 'Lied van eenheid' hoort u woorden van verwachting, verlangen, hoop, vrede en nabijheid. Woorden die in corona tijden een extra dimensie krijgen nu onze toekomst onzeker is. Het zijn woorden die ons in beweging kunnen zetten om te werken aan een goede samenleving voor alle mensen. Laten we daarmee verder gaan in 2021.

 

De tekst van het lied

Zang:
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:
Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon,

dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van u de macht ontvangen, om iedereen
die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God,
en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Brainpower
Vertel ons de waarheid... we zitten met vragen...
Wat is het beeld?
Waarom religie verdeelt als de verlosser ons heelt? Wat is de deal?
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer
Laat het me weten ....
het Beest gaat tekeer

Voordracht
Vader,
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ik bid voor hen,
voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,
de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Brainpower:
Ik hoor teveel leugens
Maar zie geen een feit
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd Waar is de eenheid - temidden van tweestrijd?

Zang:
O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:
Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. (…)
Heilig hen dan door de waarheid.
Uw woord is de waarheid. Laat hen allen één zijn,
Vader. Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.

Brainpower:
Ik zie die gimmicks - Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless

Zang:
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!