Nieuws uit de protestantse gemeente Bolnes


HET JAAR DOOR. In Bolnes is in het jaarprogramma 2021 – 2022 een keur aan mogelijkheden voor mensen uit de kerk en uit de buurt om aan deel te nemen. We noemen:

·         De zomerterrassen in augustus en september op het terras achter de kerk;

·         Een bijzondere afsluiting van het seizoen, tevens bedankavond, met een voorstelling van Kees Posthumus rond Bijbelverhalen, gevolgd door een leuke drukbezochte startzondag;

·         ‘Samen Aan Tafel’, een maandelijkse maaltijd-ontmoeting,

·         Op elke eerste dinsdag van de maand een open huis-met-passie, waarin iemand iets presenteert rond een eigen interessegebied. Aan de orde waren al de geschiedenis en de markt van kinderbijbels (Ria Keijzer) en (het schilderen van) iconen (Thea Bouwman). 2022 start met Daan ver Pijl (oud-politieman);

·         De Vrouwen Contactgroep heeft op elke derde dinsdagavond van de maand leuke, boeiende ontmoetingen. Ook tussentijds zien deelnemers naar elkaar om;

·         De koffieochtenden op elke laatste donderdagochtend van de maand, met o.a. spelletjes;

·         De Sing-Inn, die we op 16 februari (13.30 uur) vervolgen

·         Een pastorale lezing ‘Later begint vandaag’ op 25 januari (19.30 uur), over het levenseinde, met Annemieke ven Oost en Jan Huisman

·         Een pastorale lezing op 15 februari  (19.30 uur) over orgaandonatie

·         Ontmoetingen rond een thema. In november waren er de groothuisbezoeken, dit keer rond het verhaal van Jona, toegelicht en ingeleid op de Jona-doop-zondag van 7 november. 

·         Een lichtjesavond op 1 november. Mensen konden het kerkgebouw binnenlopen, een kaarsje aansteken, naar muziek luisteren, teksten op zich laten inwerken en een steentje beschrijven.

·         Dankdag. Zij werd in ere hersteld door een gesprek op 3 november over dankbaarheid, ingeleid door een korte liturgie.

 

ADVENT EN KERST. In de Adventstijd moesten helaas de grootse Kerstherberg op 24 december en de workshop over de Viertafel worden geschrapt. Maar de plannen werden bewerkt:

-          De tips en materialen voor een Viertafel zijn thuis aangeboden en hebben daar tot een  bewust toeleven naar Kerst geleid.

-          De onderdelen van de Kerstherberg zijn in aangepaste vorm nu deel gemaakt van de Kerstmorgenviering, die dus een speciaal karakter zal hebben, met o.a. een podcast en een Dickenskoortje.

Het Kerstmorgenprogramma begint om 9.15 uur, waarbij aanmelding vooraf verplicht is (tel. 0180 487050). Van diaconie, kerkenraad en pastor is een mooie Kerstkaart met een attentie naar alle leden en vrienden van de kerk toegegaan, en voor ouderen was er ‘de Elizabeth’. De kinderen kregen eerder al een Adventspakket.

 

NIEUWE PROJECTEN: Per periode worden alle gemeenteleden die jarig waren uitgenodigd voor een gezamenlijk verjaardagsfeestje in de kerk; ieder mag 1 naaste meenemen. Op speels wijze praten we samen over wat ons bezighoudt, persoonlijk of in de actualiteit van de dag. Het project heet : “Job&Jet”. Tijdens de Coronatijd werden er in 2021 zeven gemeentefilms gemaakt rond een zondags thema. Daaraan werkten veel gemeenteleden, jong en oud, mee via eigen filmpjes en interviews.

Alles is te vinden op de onlangs vernieuwde website (www.pgbolnes.nl) die begint met de kop “gewoon en toch bijzonder”. Dat kenmerkt deze geloofsgemeenschap.

 

Wie meer wil weten of het programmaboek wil ontvangen kan terecht bij scriba Wil Wendrich (0180 487050) of bij pastor/opbouwwerker Ria Keijzer – Meeuwse (06 – 50228250)