Nieuwsbrief Wereldwinkel mei 2020

NIEUWSBRIEF MEI 2020: HOE NU VERDER….?

Sinds donderdag, 7 mei zijn we erin geslaagd, dankzij een aantal medewerkers, om de Wereldwinkel met aangepaste dagen en uren weer open te stellen. Een aantal maatregelen zijn genomen om zo veel mogelijk besmetting van het coronavirus in de winkel te beperken. Niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor de klant. We krijgen veel leuke en enthousiaste reacties van klanten, dat zij weer blij zijn dat we open zijn. Voorlopig is door het Bestuur samen met het Coördinatieteam besloten dat wij de komende maanden maar met één shift zullen draaien van 11.00 tot 15.00 uur. Hierdoor zal het mogelijk overdragen van het coronavirus onderling ook beperkt kunnen blijven. Daarnaast zijn er handgel, doekjes om contactpunten schoon te houden, en er is een scherm bij de kassa om zowel de medewerker alsook de klant te beschermen.

Cadeautjes worden op een aparte tafel ingepakt, zodat ook de collega’s op gepaste afstand van elkaar kunnen blijven.

 

Inkomsten

Jullie zullen ongetwijfeld de verkoopcijfers de afgelopen weken gezien hebben. Dankzij een aantal mooie bestellingen van o.a. Wooncompas en Farel College, hebben we toch een redelijke omzet kunnen behalen. Dat geeft ons moed en vertrouwen voor de toekomst. Natuurlijk realiseren we ons dat een verdere stijging van de omzet komende maanden waarschijnlijk niet gerealiseerd kan gaan worden. Dit omdat er geen Pinkstermarkt zal zijn. Dit geldt waarschijnlijk ook voor andere activiteiten, denk aan de Donckse Fair en activiteiten in het Winkelcentrum. Dat is jammer, want daarmee kunnen we niet de aandacht op producten van de Wereldwinkel vestigen en daarmee onze omzet verhogen. 

 

Toekomst

We hebben inmiddels ook al een vraag aan het Bestuur gekregen over de toekomst van de winkel. Dit punt zou op de jaarvergadering naar voren zijn gekomen, maar die hebben we nu helaas twee keer moeten annuleren. Al jaren hebben wij een 5-jarig huurcontract met Wooncompas voor de winkel, dat per mei 2021 afloopt. Er is met Wooncompas een gesprek gevoerd, waarin het Bestuur heeft aangegeven dit 5-jarig contract niet meer te willen en kunnen verlengen. Er is nu gesproken over een 1-jarig huurcontract zodat wij als Wereldwinkel niet aan een te lang termijn gebonden zullen zijn. We hopen hiermee toch nog wat meer ruimte te krijgen. Ook vanuit de Gemeente (we zijn per slot van rekening een Fair Trade Gemeente) dringt men erop aan dat de Wereldwinkel open blijft omdat de winkel toch een belangrijke functie binnen Ridderkerk heeft. Wethouder Japenga zal ons blijven steunen, waar nodig. 

 

Extra ondersteuning

Het Bestuur heeft een beroep gedaan op de tegemoetkoming schade COVID-19, die voor ondernemers n.a.v. het coronavirus in het leven is geroepen. Inmiddels hebben wij de toezegging binnen dat binnenkort 4.000 euro op de rekening van de penningmeester van de Wereldwinkel wordt gestort. Hierdoor kunnen we de vaste lasten, die bij sluiting toch doorgaan, bekostigen. We zijn hier heel blij mee, evenals met de donatie voor 2020 van de Johannes Stichting.

 

Rooster

Fijn, dat er onderling contact is en dat er goed gekeken wordt naar gezondheid en veiligheid. Dat is toch het belangrijkste in dit (corona)tijdperk. De winkel is enige tijd gesloten geweest en gelukkig zijn er in deze tijd toch bestellingen gedaan door vaste klanten en via ons netwerk. De gegevens van Truus Luijendijk hebben op Facebook gestaan en klanten konden via Truus hun bestellingen doen. Deze bestellingen konden worden opgehaald op afgesproken tijden in de winkel.

 

Nieuwe uitdaging

Voor de komende maanden wordt er per maand een rooster gemaakt. Als het mogelijk is, zouden we vanaf 3 juni ook graag weer op woensdag open zijn. Dat kan alleen als wij voldoende medewerkers hebben. Doordat wij voorlopig maar met één shift blijven werken, hebben we per week 8 medewerkers nodig. Komende week zal het rooster voor juni opgesteld moeten worden. Zou iedereen, die in juni wil meedraaien dit aan Truus Luijendijk, truusluijendijk@hotmail.com of tel. 06-41229636, willen laten weten? Geef ook aan welke dagen je kunt en welke dagen je zeker niet kunt. Zou je dat uiterlijk maandag 25 mei a.s. kunnen laten weten, zodat het rooster voor juni gemaakt kan gaan worden? Voel je niet bezwaard als je er nog niet aan toe bent. Ook dat kunnen we begrijpen. 

 

Ideeën

Als jullie zelf nog goede tips of leuke ideeën hebben, horen wij dat ook graag. We proberen via Facebook en de Combinatie de aandacht te vestigen op onze mooie producten en acties.

 

Perspectief

De toekomst valt niet te voorspellen. Dit is wel gebleken nu met de corona. Alles wat vanzelfsprekend was, is nu onzeker. Door de mooie dingen die gebeurd zijn tijdens afgelopen periode, zien wij dat wij meer bereikt hebben dan we zelf hoopten: klanten, die aan ons dachten en mooie opdrachten gaven. Klanten, die via Facebook naar de winkel komen en zeggen het fijn te vinden dat we open zijn en bezorgd vragen of we niet dicht gaan. We hebben er vertrouwen in dat we het met elkaar kunnen doen. Zeker als we kijken voor wie we het doen. Producten verkopen met een verhaal. Voor ons is het een verhaal dat we graag aan onze klanten vertellen, maar voor de producenten is het werkelijkheid. En dan is het goed om dat uit te dragen.

 

Toch blijven we ook realistisch en houden we onze financiën goed in de gaten. Het is fijn, dat we vanaf mei 2021 een huurcontract krijgen van een jaar, maar de financiën zullen altijd onderwerp van gesprek blijven tijdens de Bestuursvergaderingen. De Wereldwinkel doet ertoe in Ridderkerk en dat is fijn om te weten. De Wereldwinkel heeft perspectief en we doen het met elkaar. Het Bestuur wil jullie danken voor jullie inzet.

 

De zomer staat voor de deur. Onze vakantieplannen hebben we misschien moeten schrappen of bijstellen. Geniet van de natuur, die laat zien dat er zoveel te genieten blijft. Wij wensen jullie een goede, maar vooral gezonde tijd toe.

 

Ridderkerk, 22 mei 2020

 

Bestuur en Coördinatieteam Wereldwinkel Ridderkerk