Hoe is de Protestantse gemeente Bolnes Corona doorgekomen?


Vrijwel meteen na de start van de lockdown kwamen de wijkouderlingen met een plan om intensiever contact te gaan houden met de gemeenteleden, via de telefoon en de mail. Elke week werd er gebeld en gemaild, en er werden vele kaartjes bezorgd. Pastor Ria Keijzer-Meeuwse schreef elke week een Kerkbrief, die de gemeenteleden in de mailbox of in de brievenbus kregen. Daar kwamen veel reacties op: mensen voelden zich bemoedigd. Er werd gewandeld met ouderen, die zo toch even een echt gesprek hadden met een vertrouwd persoon en meteen een frisse neus haalden.

Tussendoor waren er acties: een Paasgroet voor iedereen en met Pinksteren kreeg iedereen een ‘doorgeefdoosje’, om een ander blij te maken met iets lekkers. Ook de kinderen werden niet vergeten, ze kregen pakketjes met knutselmateriaal, spelletjes en verhalen.

 

Na een maand of wat kwam het idee op om een speciale uitgave van het kerkblad Kerk aan de Maas te maken, een ‘glossy’, gevuld met coronaverhalen. Dit blad werd zeer positief ontvangen, in en buiten de kerk. Veel gemeenteleden en gasten waren de uitdaging aangegaan om hun ervaringen, moeiten en gouden momenten te beschrijven. Er stond ook een terugblik in het blad over het seizoen dat zo mooi begonnen was en zomaar tot stilstand kwam. En er werd voorzichtig vooruitgekeken, naar de tijd dat alles weer opgepakt zou kunnen worden.

Op 5 juli zijn de diensten weer begonnen in de PG Bolnes, zoals overal met de nodige beperkingen. Na een periode van gezamenlijke zomervieringen met de Levensbron en Rijsoord. Het gevoel is er weer en zo langzamerhand komen er weer steeds meer mensen naar de kerk. Op 20 september is de Startzondag, met een feestelijke dienst waarin 2 nieuwe diakenen aantreden en een koffieontmoeting met quiz, natuurlijk met in achtneming van de coronaregels. Alle gemeenteleden ontvangen dan een bundel met de Columns, die ds. Martin de Geus, ds. Herman Offringa en pastor Ria Keijzer maakten voor de Troostradio in de eerste Coronaperiode.

In de zomer waren er in de kerk van Bolnes als experiment ‘stamtafels’, ontmoetingen in een kleine groep in de kerk, waarin men ervaringen in coronatijd kon delen en gewoon met elkaar bijpraten. Deze stamtafels komen terug in oktober, elke week op een vaste dag.

En, om vooruit te kijken, er is een overleg in de vorm van een ronde tafel gepland, waar ideeën voor activiteiten verzameld worden, die wel kunnen in coronatijd en activiteiten die voorbereid kunnen worden voor later in het jaar, als het weer mag…..En daar kijken we natuurlijk naar uit.

 

Wil Wendrich, scriba PG Bolnes