Pionieren in Bolnes


 

 

WELKOM

 

 

Peter en Mariette Huijser

stellen zich aan u voor
Samen met mijn vrouw Mariette en dochter Angela ben ik eind november in Bolnes komen wonen. De afgelopen acht jaar hebben we in Zwijndrecht gepionierd. Vanuit de hervormde gemeente hebben we daar samen met de burgerlijke gemeente en verschillende professionele partners een buurthuis opgezet. Vanuit het buurthuis hebben we de wijk mogen dienen. Door het dienen heen, mocht de liefde van God zichtbaar worden. En zo groeide er vanuit het project, dat vanuit diaconaat was ontstaan, een geloofsgemeenschap die op zondagmorgen samenkomt. Een gemeenschap met mensen uit de wijk, die wat minder met de kerk hebben, maar wel met God. Inmiddels zijn wij vertrokken, maar anderen zetten ons werk voort.

Onze weg naar Bolnes hebben we ervaren als een roeping. Wat begon met het lezen van een vacature tekst groeide uit tot liefde voor Bolnes en een verlangen om daar te mogen gaan dienen. Voor de helft van mijn aanstelling ben ik verbonden aan de Boezemkerk en voor de andere helft mag ik vanuit de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ridderkerk gaan pionieren in Bolnes. Dit betekent dat we zullen gaan zoeken naar andere manieren waarop we, naast de

Op 1 januari is het pionierswerk van start gegaan. Mariette en ik hebben inmiddels veel contacten gelegd. Verder is er een pioniersteam samengesteld dat de kar zal gaan trekken. Met dit team is een visie geformuleerd en een concreet idee uitgewerkt. Wanneer het conceptplan in de Algemene Kerkenraad is vastgesteld, delen we het graag met u. Het is immers van belang dat we in het dienen bij elkaar aansluiting zoeken zodat ons dienen nog meer impact kan hebben.

 

We zijn dit werk gaan doen omdat we hebben ervaren dat het God was die ons hier naartoe riep. Wij mogen door het geloof in Jezus weten dat God als een Vader onvoorwaardelijk van ons houdt. Het is die liefde die we samen met vele vrijwilligers graag door willen geven in Bolnes. Door er te zijn voor de ander, in woord en daad. We zien ernaar uit om daarin samen met u op te trekken!