Rondje langs de kerken

Kerkdiensten met kerst

In De Combinatie kunt u elke week actuele informatie lezen over de kerkdiensten en de manier waarop die gehouden worden. 

 

De informatie over de internationale viering vindt u vermeld bij de Boezemkerk.

Contact houden met elkaar

De Ridderkerkse kerken zijn creatief in het onderling contact onderhouden. Zij doen dat door nieuwsbrieven, kaartjes, attenties, bloemetje, elkaar bellen of 1 keer per week een uitzending met o.a. een interview.

Koren repeteren via een livestream.

Er zijn voor mede Ridderkerkers

Ook dit jaar hebben veel kerken deelgenomen aan de inzameling om een kerstpakket te vullen met levensmiddelen.

Met dit gebaar verwelkomen de kerken de statushouders en andere vluchtelingen.

 

In veel kerken worden periodiek producten voor de Voedselbank Ridderkerk ingezameld.

 

Herdenking van de overledenen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in de kerken de leden herdacht die hen ontvallen zijn. Als gevolg van de corona maatregelen was het niet mogelijk om dat op de vertrouwde manier te doen. Ze zullen op een later moment worden herdacht.

 

Ook de bijeenkomst Allerzielen in 't Licht op de begraafplaats ging niet door.