Activiteiten van kerken dragen bij aan een leefbare samenleving voor iedereen

10 december 2020: Onderzoeksbureau Verwey Jonker heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SKIN-Rotterdam, SPIOR, Samen 010 Mara en het Convent van Kerken onderzocht de omvang en de waarde van de Rotterdamse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Hoe zetten zij zich in en wat betekent dit voor de stad?

 


Enkele belangrijke conclusies:

  • de bijdrage van het levensbeschouwelijke veld - zo'n tweehonderd miljoen per jaar -  voor de stad Rotterdam is en blijft zeer groot;
  • in de participatiesamenleving heeft de Overheid een faciliterende rol om samenwerking met formele en informele zorg en welzijnsaanbieders te stimuleren en faciliteren;
  • in samenwerkingsprocessen is erkenning voor elkaars rol in een inclusieve samenleving belangrijk;
  • erken met elkaar het belang van bridging en bonding voor een inclusieve samenleving.

 

Dit rapport toont opnieuw aan dat activiteiten van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties een positieve impact hebben op de samenleving als geheel en daarmee op het leven van mensen.

Download
Tel je Zegeningen 2.0
Rapport-Verwey-Jonker-Instituut-Omvang-e
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
Tel je Zegeningen 2.0
Verwey-Jonker-Instituut Samenvatting Tel
Adobe Acrobat document 2.6 MB