Vakantietas aktie Ridderkerkse kerken maakt ruim 90 kinderen blij!

14 diaconieën van Ridderkerkse kerken met hulp van Ridderkerkse sponsoren hebben zich ingezet om dit project mogelijk te maken. Een werkgroep werd geformeerd; aanzienlijke bijdragen zijn gestort op de bankrekening van het IDB. Dit maakte het mogelijk ook dit jaar vakantietassen te maken voor ruim 90 kinderen van de Voedselbank Ridderkerk in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar.

 

Een project gestart in januari, maar al vrij snel gedwarsboomd door de uitbraak van het corona virus, dat ook in onze gemeente gemeen heeft toegeslagen.

De werkwijze van de werkgroep is vervolgens veranderd; de inhoud van de vakantietas aangepast aan de veranderende omstandigheden.

 

De leden van de werkgroep hebben op enthousiaste wijze de tassen persoonlijk gevuld. Daarnaast is er ook de genereuze medewerking geweest van o.a. Stichting Lezen OK?! Ridderkerk, die dit jaar de prenten- en leesboeken voor een luttel bedrag ter beschikking heeft gesteld. De Speeltuin Dillenburgplein die voor je jongste kinderen een gratis toegangskaartje heeft gedoneerd; Midgetgolf De Hole Ridders aan de Oosterparkweg die voor ieder kind een gratis speelronde heeft gegeven!

 

Tevens hebben de kinderen een flyer gekregen van de Bijbelvakantieweek te Slikkerveer. Deze keer is de bijbelweek weliswaar digitaal.

In juli zijn de tassen naar de ruimte van de Voedselbank gebracht. M.i.v. woensdag 8 juli zijn de tassen in fasen uitgedeeld.

 

Ook een verslaggever van De Combinatie was aanwezig om verslag te doen.

Bijgaand treft u nog een aantal foto’s aan van de overhandiging van de tassen aan de Voedselbankmedewerkers door leden van de werkgroep.

 

Met veel voldoening, maar bovenal dankbaarheid aan onze Heer en Heiland kijken we als werkgroep leden terug op dit mooie project en hopen ook in 2021 de kracht en de middelen te mogen ontvangen dit project voor juist de kinderen in moeilijke omstandigheden weer opnieuw te doen.