Van de redactie.

 

Augustinus van Hippo 354-430.

 

Eén van zijn uitspraken is:

 

'zoals wij zijn, zijn de tijden'

 

Dit is ook het thema van deze nieuwsbrief

 

 

 

 

April 2020: Premier Rutte kondigt maatregelen aan om het coronavirus te bestrijden en waarschuwt ons: 'de wereld van voor coronacrisis keert niet meer terug'. December 2020: De waarschuwing ligt ver achter ons. Steeds vaker horen we dat we terugverlangen naar het 'oude normaal'. We willen af van het virus en de vrijheidsbeperkende maatregelen. Nog niet iedereen is er blijkbaar van overtuigd dat, als wij ons gedrag niet aanpassen het virus onder ons zal blijven. Duidelijker kunnen we de woorden 'zoals wij zijn, zijn de tijden' niet uitleggen.

 

Augustinus deed zijn uitspraak in de tijd dat het Romeinse rijk in economisch en moreel in verval raakt: een mensenleven is niets waard. Het opkomend christelijk geloof heeft een andere visie op de samenleving en het leven van mensen. De toenmalige machthebbers zagen die visie als rebellie tegen de Keizer. Er ontstaat een principieel verschil tussen de wereld van de Keizer en de wereld van God.

 

Augustinus bepleit dat de wetten van God voorrang hebben op de wetten van de Keizer. Sterker nog, hij vindt dat de Keizer die wetten moet uitwerken en handhaven. Daar denkt de Keizer anders over. Rome raakt in verval economisch en moreel. Het gewone voelt zich machteloos. Ze zijn overgeleverd aan de grillen van de machthebbers.

 

Augustinus ziet dat anders. Hij brengt de gelovigen het inzicht bij dat zij wel degelijk kunnen bijdragen om hun leefsituatie te veranderen en spreekt de inmiddels legendarisch woorden 'zoals wij zijn, zijn de tijden'. Geef het goede voorbeeld, blijf trouw aan je geloof en je zult zien dat jouw gedrag impact heeft op de tijd waarin je leeft.

 

Willen we terug naar het 'oude normaal' of gaan we ervoor om ons gedrag te veranderen? Het 'oude normaal' staat niet alleen voor zoveel mogelijk vrijheid om te doen en laten wat je wilt. Het staat ook voor een samenleving waarin zo'n 65 miljoen mensen het etiket vluchteling of statushouder opgeplakt krijgen. 65 miljoen mensen worden ontmenselijkt, als samenleving hebben we liever niet met hen te maken. Het 'oude normaal' staat voor een samenleving waarin steeds meer mensen zich eenzaam voelen, waarin steeds meer mensen kampen met gezondheidsproblemen en toenemende armoede en schuldenproblematiek. Nemen we de uitdaging aan om ons te herpakken en een andere samenleving met elkaar te bouwen waarin mensen elkaar zien en helpen als het even niet gaat.

 

Wat motiveert ons om dat project op te pakken?  

In deze nieuwsbrief vertellen mensen - in een interview of via een onderzoek - hun activiteit en motivatie om zich in te zetten voor een samenleving waar mensen elkaar zien en helpen als het even niet gaat. 

 

Hun inzet levert concrete inzichten en ervaringen op met problemen waar mensen mee worstelen en hulp van ons allen nodig is. Hoe organiseren we dat? Als Overheid, kerk of buurt? Hoe geef je daar leiding aan? Wat zegt het over onze manier van leven en samenleven? Worden mensen werkelijk geholpen of bouwen we een bureaucratie met het ene convenant na het andere?

 

Ook in 2021 werken leden van verschillende geloofsrichtingen aan dit 'nieuwe normaal' geinspireerd door Jezus Christus, wiens komst op aarde wij gedenken met het kerstfeest.

 

De redactie wenst u veel leesplezier en veel genoegen met het luisteren naar onze kerstgroet en wenst u allen een gelukkig 2021.