Van de redactie


7 werken van barmhartigheid


Wat is barmhartigheid?


In de Middeleeuwen werden de zes door Christus genoemde werken plus het zevende werk van Innocentius III samen de '7 werken van barmhartigheid' genoemd.

Werken van barmhartigheid zijn daden van christelijke naastenliefde; het zijn daden die uit liefde tot de naaste en uit liefde toto God verricht worden.

Barmhartigheid is de innerlijke drang om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of materiële nood verkeren. Het leed dat de ander treft wordt door een barmhartig persoon ervaren als iets dat hemzelf treft. Uit naastenliefde wil hij of zij deze nood zo snel mogelijk lenigen.


Zeven werken van barmhartigheid


  1. het spijzigen van hongerigen,
  2. het laven van dorstigen,
  3. het kleden van naakten,
  4. herbergen van vreemdelingen,
  5. bezoeken van zieken,
  6. het bezoeken van gevangenen,
  7. het begraven van doden.

Barmhartigheid is doen wat nodig is als iemand hulp nodig heeft.
Barmhartigheid is doen wat nodig is als iemand hulp nodig heeft.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over wat barmhartigheid is en de veelheid van activiteiten die kerken organiseren om andere mensen in onze samenleving te helpen. Daar gaat een keuzeproces aan vooraf. Help ik wel of help ik niet. Is er een situatie die me raakt en in beweging zet? Een stemmetje die me activeert om iets niet zomaar voorbij te laten gaan.