Voedselbank Ridderkerk

18 jaar terug spraken we er schande van dat in het welvarende Nederland de eerste Voedselbanken hun intrede deden. Wouter Bos zou zich hard maken om er een einde aan te maken. 

 

18 jaar verder in een nog welvarender Nederland, worden Voedselbanken gezien als vangnet voor mensen die te weinig geld overhouden om eten te kopen.

 

Als de wettelijke voorzieningen tekort schieten, dan kun je rekenen op de solidariteit van bedrijven en mede mensen die niet toestaan dat je in ons Nederland niet of onvoldoende te eten hebt.

 

Nog steeds maken politici in Den Haag zich niet druk over de vraag waarom zij onze samenleving zo hebben ingericht dat niet iedereen te eten heeft.

Waarom maken Haagse politici nog steeds de keus dat goedwillende Nederlanders dat maar met elkaar moeten uitzoeken.


Het zijn al lang niet meer alleen leden van kerken die de Voedselbank een warm hart toedragen. Dat is maar goed ook. Niet of niet voldoende te eten hebben is een probleem van alle Nederlanders. 

Waar Haagse politici het laten afweten, nemen inwoners van Ridderkerk, lokale bestuurders en politici wel hun verantwoordelijkheid.

Wat gaan we in 2021 meemaken?

Voedselbank Nederland verwacht in 2021 een stijging van zeker 15% van het aantal aanvragen. Voor de Voedselbank Ridderkerk betekent dit dat 18 gezinnen extra gevoed gaan worden. Dat betekent dat er meer ruimte nodig is om de mensen corona proof te kunnen ontvangen en dat onze vrijwilligers het drukker krijgen. De motivatie is en blijft op peil. Het voelt goed andere mensen te mogen helpen. 


Inzameling Gereformeerde kerk Bolnes
Inzameling Gereformeerde kerk Bolnes

Wat doen de Ridderkerkse kerken?

Veel Ridderkerkse kerken zamelen één keer per maand producten in. Nu dat in Corona tijd moeilijker is producten in te zamelen, geven ze geld zodat we producten kunnen kopen zodat de mensen toch voldoende te eten hebben. 

 

In Bolnes doet de wijk ook mee. Een prachtig initiatief, toch? 

De kerk zorgt voor ruimte en menskracht.

Inzameling Maranathakerk
Inzameling Maranathakerk, Slikkerveer

Wat doen Ridderkerkse bedrijven?

Als bedrijven producten over hebben dan leveren ze dat vaak aan de Voedselbank. Zo wordt verspilling tegengegaan en kunnen mensen geholpen worden.

 

We zijn heel blij dat een lokale bakker elke week brood levert.

 

In de maand december weten veel bedrijven ons te vinden en steunen ons dan met voedsel en giften.Wat doen veel Ridderkerkers?


Steeds meer Ridderkerkers dragen de Voedselbank een warm hart toe en steunen ons met giften.

We zijn gewend om iedere donateur te bedanken, maar van velen hebben we geen contactgegevens. Daarom vanaf deze plaats hartelijk dank. Uw gift zien wij als een uiting van solidariteit met uw medemens. Uw gift zien wij ook als een aanmoediging en als een signaal dat wij er niet alleen voorstaan.