Voorbede

Elke maand krijgen veel kerken een verzoek toegestuurd om te bidden voor de mensen die in de detentiecentra verblijven. De pastor van het detentiecentrum Rotterdam maakt de voorbede.


"In deze decembermaand bidden wij U Heer voor alle mensen die in het detentiecentrum moeten verblijven en niet bij hun familie en vrienden kunnen zijn, maar wel met hun hart met hen verbonden zijn. Geef dat deze verbondenheid sterker mag zijn dan het gevoel van verlaten te zijn. Wij bidden U voor hen en hun families, dat zij bij U Heer kracht en moed vinden.

U schenkt ons het Licht in Jezus Christus Uw Zoon, geboren in een koude, donkere stal, om voor ons het Licht van de wereld te zijn, wanneer het in ons en om ons heen donker is.

Heilige Geest, wees ons nabij in tijden van afstand, verwarm ons in tijde van kou, verlicht ons in donkere tijden, help ons als wij geen uitzicht meer zien, red ons als wij ons machteloos voelen.

 

Zegen ons Goede God, dat vragen wij U door dezelfde Jezus Christus U Zoon, die met U en de Heilige Geest, Leeft en in liefde heerst tot in de eeuwen der eeuwen, Amen."