Wat doet een IDB-ambassadeur in de Ichtuskerk?

Ichthuskerk Ridderkerk
Ichthuskerk Ridderkerk

Ebe Preesman
Ebe Preesman


De rol van de IDB-ambassadeur binnen de kerk

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) heeft als doel om de maatschappelijke presentie op niveau houden, bijvoorbeeld door projecten. Wanneer projecten te groot zijn voor een kerk qua tijd en financiën dan wordt er samenwerking gezocht tussen de kerken.  Hierbij is de rol van de IDB-ambassadeur van belang omdat deze de spreekbuis is van en naar de kerk.

Ebe Preesman, diaken in de Ichthuskerk én IDB-ambassadeur is actief betrokken geweest bij zo’n gezamenlijk project: Vakantietas 2021.

Kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen in Nederland maar ook in onze eigen plaats Ridderkerk kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken blijven zij achter. In Ridderkerk leeft ongeveer 14% van de bevolking onder de zgn. armoedegrens zo’n 7000 mensen dus waaronder natuurlijk ook kinderen. 

Vanuit het IDB ontstond eind 2018 het plan om dit leed wat te verzachten en werd dit jaar weer voor deze kinderen een vakantietas gevuld. Ebe: “Dit project heeft mij erg aangesproken omdat kinderen uit achterstandsgezinnen, ondanks dat ze niet op vakantie kunnen, zo in het zonnetje worden gezet. Wij hebben als taak niet alleen het signaleren, we moeten zoeken naar oplossingen. En dat doen we met andere kerken samen. Dit is een mooi voorbeeld hoe we met elkaar verbonden zijn.” 

Een ander initiatief van kerken én IDB-ambassadeurs is de actie voor de Voedselbank waarbij het ‘product van de maand’ door kerken wordt gebruikt om gemeenteleden te vragen om producten voor de Voedselbank te verzamelen. Zonder de IDB-ambassadeur is dit allemaal niet mogelijk en daarom zijn we dankbaar dat we actief samenwerken met elkaar binnen het Interkerkelijk Diaconaal Beraad.