Wij kunnen het niet alleen!

De Corona crisis heeft ons geleerd dat we niet alleen verantwoordelijk zijn voor onszelf maar ook voor onze medemensen: partner kinderen, familie, buren, collega’s, vrienden, mensen in de winkel, op straat en openbaar vervoer. Niemand uitgezonderd. Iedereen moet meedoen om het Corona virus een halt toe te roepen.

De Gemeente Ridderkerk moet jaarlijks een aantal statushouders die gevlucht zijn uit hun thuisland opnemen en huisvesten. Iedereen is ermee gebaat dat zij en wij zo goed en zo snel als mogelijk integreren. Integreren is een proces waarin je elkaar helpt en de ruimte geeft om te werken aan jezelf en aan een leefbare samenleving.

Buddy’s vervullen een cruciale rol in dit proces. Zij komen bij de statushouders thuis en horen daar hun vluchtgeschiedenis, hun familieverleden, de cultuur in hun thuisland. Zij horen ook wat goed en wat beter kan in het integratieproces.

Door de gesprekken met statushouders leert de buddy dat onze samenleving ondanks alle goede bedoelingen heel complex is en dat onze cultuur niet bepaald open staat voor vreemdelingen. Naarmate het vertrouwen in elkaar toeneemt komen we erachter dat we vaak meer met elkaar gemeen hebben dan wij denken. Gaandeweg leren we elkaar beter kennen, respecteren en waarderen en begrijpen we dat we het samen moeten oplossen.

Een grote groep vrijwilligers begeleidt als buddy één of meerdere statushouders. Daar zijn we erg blij mee. Helaas zijn we niet in de gelegenheid om aan elk gezin een buddy te koppelen. Dat kan opgelost worden als u besluit mee te gaan doen om samen op te trekken.

Weet u meer dan welkom. Doe mee.

 

De Stichting Integratie in Ridderkerk SIR) is de opvolger van het Platform Participatie Vluchtelingen in Ridderkerk. De SIR zet zich in om niet over mensen te praten maar met mensen. Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordigers uit de kring van statushouders, buddy’s en samenleving.

Wat kunt u doen?

De beste manier om buddy's te werven is een persoonlijke benadering.

 

1. Maak bekend dat er buddy's nodig zijn. Doe dat bijvoorbeeld door dit artikel in uw kerkblad op te nemen.

2. Benader daarna uw gemeenteleden persoonlijk met de vraag of zij er voor voelen buddy te worden.

 

Onze contactgegevens zijn: sir.ridderkerk@gmail.com / telefoon 0650267165