www.ridderkerkhelpt.nl


Naar aanleiding van het uitbreken van de Corona crisis hebben een aantal predikanten uit Slikkerveer zich beraden of en op welke wijze kerken een bijdrage kunnen leveren in deze crisis. Iedereen ondervindt op de één of andere wijze de inbreuken die deze crisis veroorzaakt in het dagelijkse leven. Iedereen is kwetsbaar maar ouderen zijn extra kwetsbaar. Niet alleen omdat zij vatbaarder zijn voor het virus, maar ook omdat zij in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Nu de overheid en het RIVM adviseren om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en bezoek aan ouderen en mensen in een kwetsbare positie zoveel als mogelijk te voorkomen. Inmiddels is het bezoek aan hen die in een verpleeghuis verblijven niet meer mogelijk. Veel mensen ervaren gevoelens van onrust en angst en zien op tegen de dag van morgen ‘wat zal die brengen?’

De meeste kerken hebben het advies van de overheid en de PKN opgevolgd en organiseren geen kerkdiensten meer op de voor hen gebruikelijke manier. Signalen uit de samenleving geven aan dat mensen behoefte hebben aan een boodschap van rust en vertrouwen. Onze Koning en Minister-president vragen ons om de aanbevelingen op te volgen om het virus in te dammen. Zij roepen op om kalm te blijven en dat we samen de problemen het hoofd moeten proberen te brengen: het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.

Nu fysieke contacten zoveel mogelijk vermeden moeten worden komt het aan op creatieve manieren om toch aandacht voor elkaar te hebben. Zoals elke crisis brengt ook de coronacrisis kans met zich mee. Kerken laat horen en zien wat je in huis hebt! Dat is de uitdaging waarvoor we staan!

Omzien naar alle mensen in de Ridderkerkse samenleving is doel en missie van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Het organiseren van praktische hulpverlening waar dat nodig is. Maar er is meer nodig om mensen te helpen: woorden van hoop en vertrouwen; pastoraat. Hoe organiseer je dat in deze moeilijke omstandigheden?

 

Het resultaat kunt u zien op de website www.ridderkerkhelpt.nl Op deze website kunnen mensen terecht met praktische hulpvragen en ook als ze een gesprek willen of woorden van troost en bemoediging zoeken. Op deze manier staan we als kerken midden in de samenleving en dragen ons steentje bij. We hoeven dat niet alleen te doen. Kijk maar eens op de website met wie we allemaal samenwerken om zoveel mogelijk mensen te bereiken en van dienst te zijn!