IDB-Nieuwsbrief 2019-4


Beste lezers,Het jaar 2019 loopt ten einde en 2020 is in aantocht. In alle kerken kwamen mensen bij elkaar om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Daar omheen werden verschillende activiteiten georganiseerd door sommige kerken zoals: kerstfeest in de buurt, lichtjesoptocht en natuurlijk de kerstpakketten actie van het IDB om vluchtelingen/statushouders, namens de Ridderkerkse kerken, te verrassen met een kerstpakket en hen goede kerstdagen te wensen.2019: Was een druk jaar voor het IDB. De samenleving is aan het veranderen mede als gevolg van het beleid van onze Overheid door meer verantwoordelijkheden te delegeren naar gemeenten. Die worden geacht de lokale samenlevingsproblematiek beter te kunnen aanpakken dan dat dit zou kunnen vanuit Den Haag. Gemeenten hebben het belang van hun burgers op het oog en hechten eraan om hen bij de beleidsvorming te betrekken. Ook van kerken wordt nadrukkelijk inzet gevraagd. In deze nieuwsbrief kunt u weer lezen waar we zoal bij betrokken zijn/raken.2020: Dit jaar zal, naar het zich laat aanzien, in het teken staan van de verdere ontwikkeling van ‘kerk in de buurt’, revitalisering van de relatie zorg en kerk, meedenken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het grote probleem van de eenzaamheid, de schuldenproblematiek, statushouders en het zoeken van samenwerkingsvormen met andere maatschappelijke organisaties. We blijven dit doen vanuit de vaste overtuiging dat het christelijk geloof ertoe doet. Ook de Ridderkerkse kerken staan in een lange traditie om een helper te zijn voor hen die geen helper hebben en het belang van barmhartigheid te blijven benadrukken waar dit nodig is. Namens het IDB mag ik u een gezegend 2020 wensen om tot zegen te zijn.