Wie zijn wij?

 

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) in Ridderkerk is een uniek platform waarin diaconale vertegenwoordigers van verschillende Ridderkerkse geloofsgemeenschappen elkaar al meer dan 25 jaar ontmoeten.

 

Onze diepste overtuiging is dat geloven niet iets is dat alleen achter de voordeur thuishoort. Wij nemen onze diepste overtuigingen altijd mee in het contact met anderen. Vanuit deze overtuigingen willen de diaconieën wij samen met andere organisaties bijdragen aan een samenleving waarin het goed samen leven is.

 

Om een christelijke bijdrage aan de Ridderkerkse samenleving vorm en inhoud te geven heeft het IDB twee uitgangspunten geformuleerd:

 

1)               De geloofsgemeenschap is de basis van ons denken en handelen en de basis om van betekenis te zijn voor de omgeving waarin zij gevestigd is,

 

2)               Het IDB is aanvullend op wat er allemaal al gebeurt in de dienstbaarheid aan de samenleving. Aanvullend op de activiteiten van de geloofsgemeenschap en andere organisaties die zich inzetten voor de Ridderkerkse samenleving.