Wat doen wij?

 

Het IDB is een platform waar diakenen met elkaar ontmoeten, overleggen, activiteiten coördineren en samen beleid maken.

 

Inzet je in voor de bloei van de wijk of buurt waarin je gevestigd bent.

 

Het IDB brengt in de periode 2015-2019 het gesprek op gang in de aangesloten kerken over het thema ‘zet je in voor de bloei van de wijk of buurt waarin je gevestigd bent’. Het gesprek daarover wordt in clusterverband gevoerd aan de hand van de thema”s verbinden, ontmoeten, uitwisselen en inspireren. Op deze wijze kunnen kerken gebruik maken van elkaars talenten en mogelijkheden.

 

Inzet voor de Ridderkerkse samenleving

 

Samen kunnen we meer dan alleen. Dat is het uitgangspunt voor de activiteiten die op het niveau van het IDB kerken gezamenlijk beleid maken en uitvoeren. Om goed geïnformeerd te zijn van de actuele situatie en ontwikkelingen in de Ridderkerkse samenleving worden structurele contacten onderhouden met het bestuur van de Gemeente Ridderkerk, politieke partijen en andere al dan niet christelijke maatschappelijke organisaties zoals Stichting Present, SLOR, Stichting Wereldwerk, Platform Participatie Vluchtelingen Ridderkerk, stuurgroep AZC Beverwaard, Kledingbank, FoodCompany, Schuldhulpmaatje, Vluchtelingenwerk.