Kerk aan de Maas | Activiteiten voor het komende seizoenAfsluiting en start. We sloten het seizoen af op een gemeentefeest met een maaltijd. De gangen werden afgewisseld met bijdragen uit eigen kring: een act, een kozakkenkoor, een quiz en een cabaret.

De drukbezochte startzondag stond in het teken van het jaarthema “Aan tafel”: na afloop was er een speeddate en een speels gesprek aan ronde tafels (symbool van inspraak en gelijkwaardigheid). Gemeenteleden brachten bloemen mee. Ze werden toegevoegd aan een mooie liturgische schikking en gingen na afloop als boeket mee naar anderen. Kinderen maakten een trekpop (een mooie verbeelding van de verbinding tussen onderdelen en van woorden van de apostel Paulus).

 

 

Terras. Op de dinsdagmiddagen van augustus was de zitruimte achter de kerk open voor het zgn. zomerterras: een gelegenheid om elkaar buiten de zondagen te ontmoeten in een wat rustiger tijd van het jaar. Ook leuk voor de buurt!

Reisje. De diaconie verzorgde een busreis voor ouderen. De deelnemers spraken er met enthousiasme over.

Activiteitenboekje. Eind september komt er een boekje uit met alle bijzondere vieringen, activiteiten, kringen, lezingen, toerustingsmomenten, digitaal aanbod en acties in 2022 - 2023. De titel: “Samen sterk”. Dit weerspiegelt hoe we intern steeds meer samenhang vinden in wat er vanuit of in de kerk gebeurt. En het woord duidt ook op samenwerking met andere kerken in de omgeving en binnen de oecumene. Het boekje is zowel digitaal als gedrukt te bestellen bij onze scriba Wil Wendrich, Wil Wendrich 0180 487050/ 06 82066497 scriba@pgbolnes.nl.

 

Vanaf nu heet ons kerkgebouw “Kerk aan de Maas”. Op de gevel zijn de latijnse woorden vervangen door deze naam. Het kruis blijft de blikvanger en is nu verlicht, samen met de golven die erbij zijn gevoegd, passend bij ons logo. De nieuwe aanblik komt prachtig tot uitdrukking op een nieuwe kaart. Op de voorkant staat de foto, en op de achterkant een tekst die je kunt invullen om iemand anders uit te nodigen mee te gaan naar een viering of een activiteit. Persberichten doen hun werk, maar persoonlijk nodigen blijkt toch vaak de beste manier. Daar spelen we op in met deze kaart: we worden zo allen ambassadeurs van het kerkenwerk.

 

Job&Jet. Het verjaardagsproject Job&Jet mag zich verheugen in een goede opkomst en tal van gezellige bijeenkomsten. Ook de kinderen vierden in juli hun verjaardagen met een gezamenlijk feestje na de kerkdienst.

Op de rol. Voor de komende periode staan de volgende activiteiten gepland:

Donderdag 29 september 10.00 uur en op elke laatste donderdag van de maand): koffieochtend met spelletjes. Aanmelding is niet nodig, info bij Paula den Breejen, 010 4790357.

 

Op elke eerste zaterdag van de maand: inzameling Voedselbank. Gevraagd: toiletpapier en keukenpapier, houdbare melk, vis en/of vlees in blik, crackers, koffie, koffiemelk en thee. Info bij Marjan Geelhoed, 0180 413552.

 

Maandag 3 oktober 19.30 u: Liedboekgroep,

Samen liederen zingen uit het nieuwe liedboek. Aanmelden is niet nodig. Info bij René Barnard, 0180 427682 / 06 53519388, r.e.barnard@kpnmail.nl.

 

Dinsdag 11 oktober 19.30 u: aftrap Kerstherbergvoorbereiding (op 24 december, met een inloopprogramma, een engelententoonstelling, een maaltijd, een Kerstsamenzang en een laagdrempelig kerstavondviering. Dit project wordt voorbereid in samenwerking met de Groene Tuinkerk te IJsselmonde. Op maandag 7 november 13.30 uur geeft Janny van der Voort (tel. 0180 414101) uitleg over het Engelenproject van Bolnes, waarbij ieder tijdens Advent anoniem een engel kan zijn voor een ander. Aan de Kerstavondviering werkt een eenmalig Kerstprojectkoor mee waarvoor u zich kunt aanmelden via 06 – 50 22 82 50.

 

Donderdag 13 oktober 14.30 u: Gespreksgroep ‘Op zoek naar God’, de eerste van een serie van 3 middagen, die gehouden worden in de Groene Tuinkerk in IJsselmonde. De volgende data: 27 okt en 17 nov. Info bij ds Hermie Hummel, 06 15866402, predikant.groenetuinkerk@gmail.com.

 

Vrijdag 14 oktober 17.30 uur: Samen aan tafel

Een heerlijke en gezellige maaltijd met buurtgenoten. Kosten:

€ 7,50, aanmelden vóór 10 oktober. De volgende maaltijden zijn ook al gepland: 18 november en 9 december. Info en aanmelden bij Wil Wendrich 0180 487050 / 06 82066497 scriba@pgbolnes.nl.

 

Woensdag 19 oktober 13.30 u (en op woensdag 30 november): Sing Inn,

Gezelligheid en samen zingen o.l.v. Wim Keijzer en Jan van der Meer uit religieus en algemeen repertoire rond een thema. Op 19/10 is het thema ‘Liedjes die blijven’. Aanmelden is niet nodig. Info bij Ria Keijzer-Meeuwse, tel 06 50228250, ria.keijzer@casema.nl.

 

Woensdag 26 oktober 19.30 u: lezing over Dementie.

Dr. Engelien Leentvaar, specialist ouderengeneeskunde, zal een lezing geven in onze kerk over dementie. Bijv. over wat het is, hoe je het herkent, wat het van mensen vraagt en hoe je er mee om kunt gaan. Aanmelden is gewenst. Info bij Ria Keijzer, tel 06 50228250, ria.keijzer@casema.nl.

 

Dinsdag 1 november 17.00 – 19.30 u: “In het licht van gedenken”. De kerk is open. U kunt een kaarsje aansteken, stil zijn, naar muziek luisteren, een steentje beschrijven of praten met vrijwilligers of de pastor.

 

Dinsdag 8 november 9.30 u: open huis met presentatie over Franciscus van Assisi door ds. Gert Jan de Bruin. Op 6 december spreekt Djannah Ollong van Vluchtelingenwerk Ridderkerk.  

 

 

We zien u graag bij onze activiteiten. Welkom! Hartelijke groet, Ria Keijzer – Meeuwse, pastor/opbouwwerker in de PG Bolnes.