Interview met wethouder Fleur Stip

Fleur Stip, wethouder
Fleur Stip, wethouder

Aandacht voor eenzaamheid is belangrijk voor een goed leefklimaat in Ridderkerk


Samen bouwen aan een toekomstbestendig Ridderkerk. Samen met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De huidige coalitie gaat er voor! Van ambities naar acties ook op het thema eenzaamheid.

 

Eenzaamheid is groot maatschappelijk probleem, ook in Ridderkerk. 20.000 Ridderkerkers zeggen zich met regelmaat eenzaam te voelen. Het komt voor in alle lagen van de bevolking, oud en jong, rijk en arm, gezond en ziek, thuis en op het werk. Voor bestuurders en beleidmakers is het een complex probleem: wat moet je doen zodat mensen zich in ieder geval minder eenzaam voelen?

We zijn in gesprek met wethouder Fleur Stip. Zij heeft o.a. welzijn in haar portefeuille. We spreken met haar over de ambitie die het college heeft om de komende vier jaar de eenzaamheid te bestrijden.

 

Wat hebben de gesprekken in de Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk opgeleverd?

,,Dankzij de inzet van deze coalitie is een project beeldbellen tot stand gekomen, is het signaalpunt www.facet.nl/signaalpunt opgericht, is een signaleringskaart ontwikkeld en een pilotproject gestart met PostNL over het signaleren van eenzaamheid in de wijken. Uit de evaluatie werd ons duidelijk dat de coalitie goed werk heeft geleverd maar dat het nu tijd is voor doorontwikkeling van de bestrijding van de eenzaamheid.’’

 

Wat betekent dit concreet?

,,Doorontwikkeling is een volgende stap in het proces dat gestart is met de Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk. Het is onze ambitie om deze collegeperiode meer mensen uit hun isolement te halen. Dat willen we doen door een aanbod van voldoende en passende activiteiten en goede openbare voorzieningen. Op dit moment zijn we aan het uitwerken welke vormen en manieren er zijn om het bestaande aanbod dat Ridderkerkse verenigingen en maatschappelijke organisaties aanbieden in beeld te brengen en welke structuur nodig is om de doorontwikkeling nog beter dan het geval was te sturen. Het belang dat we hechten om op dit thema resultaat te boeken mag blijken uit het feit dat we structureel jaarlijks € 25.000,-- in de begroting hebben opgenomen om van ambitie naar actie te komen.’’

 

Waarom is deelnemen aan activiteiten belangrijk?

,,Deelnemen aan activiteiten is een belangrijke factor in de bestrijding van sociale eenzaamheid. Het is goed voor jezelf en voor de samenleving. Je leert andere mensen kennen, je gedachten verzetten. Even ertussenuit is beter dan thuis achter de geraniums zitten. Ridderkerk kent een bruisend verenigingsleven waaraan je kunt deelnemen.’’

 

We willen dit thema graag blijven volgen. Kunnen we iets afspreken?

 

,,Ja, graag zelfs. Neem contact met me op als je de volgende IDB-Nieuwsbrief gaat maken. Dan hoop ik je weer nieuwe ontwikkelingen te kunnen melden.’’