Maarten Tanis wordt directeur van Social Store


In 1970 stond mijn wieg in Ouddorp. Geboren en getogen in dit, overwegend orthodox-christelijke,  kleine dorp maar met al jong een interesse voor ‘het vreemde andere’. Na wat omwegen ben ik in de 90-er jaren diep geraakt door het Evangelie van Jezus Christus. Dat zorgde er mede voor dat ik de opleiding Maatschappelijk Werk gestart ben en betrokken raakte bij de opvang van daklozen, verslaafden en prostituees in Rotterdam. Tot op de dag van vandaag ben ik actief betrokken bij kwetsbare groepen in de stad Rotterdam.

 

Op dit moment ben ik programmamanager van de (nood-) opvang voor Vluchtelingen en in dienst van de gemeente Rotterdam. Eerder was ik jaren betrokken ‘op Zuid’ in het kader van jeugdcriminaliteit en complexe wijkzorg en aansluitend bij de oprichting van het Centrum voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Bij en tijdens het uitbreken van Covid-pandemie gaf ik leiding aan één van de drie clusters binnen de Corona-crisisorganisatie regio Rijnmond. Complexe en dynamische opdrachten in het sociaal en veilig domein hebben mijn sterke voorkeur.    

 

Vanaf 2004 woon ik samen met Luciënne en onze vier kinderen in Ridderkerk, wijk Drievliet. Lokaal zijn we actief betrokken bij de Ichthuskerk. Zowel mijn vrouw, als initiatiefneemster van ‘koken voor de wijk’, als ik zijn betrokken (geweest) bij verschillende activiteiten waaronder het vervullen van het ambt van ouderling. Kerkelijk kijk en luister ik graag veel verder dan ‘mijn eigen neus lang is’. De interesse ‘in het vreemde andere’ speelt hier ook een rol. De wereldwijde kerk met haar grote diversiteit heeft ons veel te vertellen ten aanzien van de grootheid van God.

 

Sinds een jaar of vijf ben ik actief betrokken bij ChristenUnie Ridderkerk en breng daar onder andere  deskundigheid in rondom het sociaal domein. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam binnen bijna de gehele breedte van het sociaal domein. Gelukkig gebeurt er veel goeds maar helaas, en met name, is voor de meest kwetsbare inwoners de zorg vaak een jungle van regels, procedures en loketten. En juist deze groep heeft het meeste aandacht en ondersteuning nodig. Onder andere voor deze doelgroep wil Social-Store Ridderkerk zich inzetten en ruimte bieden voor lokaal initiatief.

 

Wat een eer dat ik daar, als onbezoldigd directeur, de komende jaren inhoud, vorm en leiding aan mag geven. Ik hoop op een constructieve en prettige samenwerking.

 

Maarten Tanis

Maarten.tanis@social-store.nl

06-39712482

 

https://nl.linkedin.com/in/maartentanis


Een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Ridderkerk. www.social-store.nl
Een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Ridderkerk. www.social-store.nl