Voel je je aangesproken? We hebben jou nodig!


Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat buddy’s een belangrijke bijdrage leveren aan een goede integratie van statushouders, vluchtelingen, nieuwkomers of hoe je ze ook moet noemen.

Het opbouwen van vertrouwensrelatie is zeer waardevol en belangrijk gebleken in het integratieproces. Integreren is je ontdoen van je etiket. Integreren is iets wat je samen doet: Overheid en burger. Integreren is ook weer mens worden. Je blijdschap en je zorgen kunnen delen met iemand. Weten dat er naar je geluisterd worden als je vragen hebt.

Gesprekjes bij je thuis op de bank zijn zo waardevol. Dat horen we terug van buddy’s en de statushouders. Uit intervisies weten we dat er fijne contacten ontstaan.

Momenteel hebben zo’n 50 buddy’s die contacten hebben met statushouders. Maar we krijgen nog steeds aanvragen. Niet alleen van statushouders die zich in Ridderkerk komen vestigen maar ook van statushouders die hier al langere tijd zijn.

Om meer buddy’s te werven is een wervingsfilmpje gemaakt onder deskundige leiding van Bert Mellaart. Klik eens op onderstaande link om het filmpje te bekijken.

 

We hopen dat de inhoud u beweegt om u aan te melden als buddy.Stichting Integreren in Ridderkerk

www.sameninridderkerk.nl

sir.ridderkerk@gmail.com