Het bruist in 't Anker BolnesWeggeefplank

Een van de planken van de kringloopwinkel, is onlangs omgedoopt tot ‘weggeefplank’. Deze plank is in het leven geroepen voor bewoners van Bolnes die niet weten hoe ze die avond iets te eten op tafel moeten krijgen. Voor wie dit het geval is, die mag per persoon vier producten per dag komen ophalen. Op de weggeefplank staat een wisselend assortiment van houdbare voedingsmiddelen en soms ook artikelen voor babyverzorging. Wijkbewoners die over hebben worden uitgenodigd om houdbare producten, in ongeopende verpakking, op deze plank achter te laten.

Er zijn ook al wijkbewoners die regelmatig houdbare voedingsmiddelen voor de plank komen brengen. We vullen het assortiment zelf aan. Het is een mooie manier om van de opbrengst weer terug te laten vloeien naar de wijk!

 

Kinderbijbelclub

Op dit moment denkt een klein team na over het starten van een kinderbijbelclub in Bolnes. Het idee is om deze club op zaterdagochtend te gaan houden in het verenigingsgebouw van de Boezemkerk. Heb je een hart voor kinderen en vind je het leuk om mee te denken of te doen? Geef je op! Uiteraard is je inzet bespreekbaar.

Dit bericht is slechts een vooraankondiging. De plannen moeten nog uitgewerkt worden en er zal pas gestart worden als er voldoende vrijwilligers zijn. Maar wat is er leuker om direct vanaf het begin mee te kunnen denken?

 

Wijkdiner

Het wijkdiner is een succes. Wekelijks eten er op donderdag meer dan 60 gasten. Het gaat dan vooral om senioren. We denken erover na hoe we de groep meer een afspiegeling kunnen laten worden van de gehele breedte van de wijk. Voorafgaand aan de maaltijd worden lief en leed gedeeld en in het gebed meegenomen. De sfeer is heel fijn!

 

 

 

Alphacursus

Op 19 september wordt er een informatieavond gehouden over de Alphacursus. Deze cursus geeft op een laagdrempelige manier informatie over het christelijk geloof. De deelnemers kunnen er met al hun vragen terecht. Samen eten en samen in gesprek gaan zijn de belangrijkste ingrediënten. De cursus, die een week later zal starten, zal 10 weken lang op maandagavond gegeven worden in het verenigingsgebouw van de Boezemkerk.

 

Pubquiz Bolnes

 

Op vrijdagavond 23 september organiseert het Anker van Bolnes een pubquiz in het WVC aan de Noordstraat. Wijkbewoners kunnen samen met hun buren een team vormen en zich aanmelden voor deze gezellige avond die in het teken staat van het leren kennen van nieuwe wijkbewoners. Ook op deze manier is het Anker verbindend aanwezig in de wijk!