HOE-campagne van SchuldHulpMaatje Ridderkerk


In gesprek met Martin Verhoeve over de HOE-campagne

Veel mensen vinden het lastig om over geld te praten. Voor iedereen geldt dat je voortdurend (goed) zicht moet hebben op je financiële situatie. Regelmatig echt na gaan hoe je er voor staat. Achterstanden en schulden ontstaan meestal niet spontaan. Dat kan heel sluipend gaan door veranderende gezins-, werk- of financiële omstandigheden.

 

Hoe-campagne gestart

 

Daarvoor is de Hoe-Campagne gestart. Deze maakt mensen bewust van de vraag ‘Hoe sta jij ervoor?’. Met een eenvoudige online zelftest krijgt men antwoord op deze vraag. Zonder dat er, in eerste instantie, allerlei financiële gegevens moeten worden gedeeld, geeft deze zelftest dit inzicht. Anoniem en gratis.  Voor nadere informatie zie https://hoestajijervoor.nl/

 

Het is een preventieproject, vertelt Martin Verhoeve, coördinator bij SchuldHulpMaatje. Ridderkerk (SHM) De bedoeling van het bezoeken van de website en het invullen van de enquête is dat mensen over hun financiële situatie gaan nadenken en vervolgens gaan zoeken naar eventuele oplossingen en op tijd in actie komen.

 

Aantal hulpvragen neemt toe

We zien een toenemend aantal bezoekers op de website en het aantal vragenlijsten dat wordt ingevuld neemt toe. Bij SchuldHulpMaatje (SHM) merk je dan dat er vragen komen hoe de ontstane problemen op te lossen. En dat is precies de bedoeling van het project. Bewustwording een aanzetten tot vervolgstap(jes).

 

Hoe-project als een soort olievlek

 

Het HOE-project zou zich als een soort olievlek moeten gaat verspreiden over Ridderkerk. Via de kerken, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen maar ook HR functionarissen van bedrijven. Maak geld en financiën bespreekbaar. Tijdens gemeenteavonden, kerkbladen en personeelsavonden van bedrijven in Ridderkerk.

 

Handige kaartjes beschikbaar

 

Voor het verspreiden van dit project binnen en buiten de kerken zijn handige kaartjes beschikbaar. Het zou fijn zijn, aldus Martin Verhoeve, als ook de kerken deze kaartjes opvragen, verspreiden tijdens de (diaconale) gesprekken en bij hun lectuurtafels neerleggen. Maak het zichtbaar.

Intensiteit en complexiteit hulpvragen neemt ook toe

 

Wat de schuldhulpaanvragen betreft: als SHM bedienen we maar een klein percentage van de groep die in de schulden zit. Het aantal aanvragen neemt toe en met name de intensiteit en complexiteit van de hulpvragen. Het duurt helaas lang, zegt Martin, voordat men ten einde raad is en hulp gaat zoeken. Schaamte en schuldgevoelens spelen daarin een begrijpelijke rol. Maar wachten lost meestal niet zoveel op….

 

Daadkrachtiger aanpak van de gemeente is nodig

 

De Gemeente Ridderkerk die meldingen ontvangt van toenemende schulden, zou dit daadkrachtiger ter hand dienen te nemen. Vaak worden deze meldingen nog afgedaan met het sturen van een brief. Een brief die door de doelgroep (meestal) niet wordt gelezen. Geen reactie? Dan wordt de melding afgedaan, maar het probleem is niet opgelost.  Preventie kost op korte termijn meer, maar levert op langere termijn (veel) meer op. Daar is al veel over bekend. Ook wetenschappelijk.

 

Huisbezoeken zouden een deel van de oplossing kunnen zijn

 

Huisbezoeken vanuit de gemeente zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Zeker bij 2 of meer (gemelde) achterstanden. Maar ja, dan dient er binnen het gemeentelijke apparaat wel het een en ander te veranderen. Capaciteit en keuzes vragen visie en inzet.

 

Ruimhartiger beleid zou goed zijn

 

De toenemende schulden zijn niet alleen van nu. Ze zijn al veel langer aan de gang. De huidige krachtige prijsstijgingen van voedsel, gas, water, licht versterken dit proces alleen maar.

Een oplossing voor het oplossen voor bepaalde groepen kan zijn dat de gemeente ruimhartiger wordt voor wat betreft de tegemoetkomingen. De gemeente Ridderkerk hanteert nu de 110 %-regel voor het toekennen van extra financiële tegemoetkomingen. Wat mij betreft mogen de ondersteuningsmaatsregelen naar 130% van het minimuminkomen. Wat let ons om dit niet te doen binnen de gemeente Ridderkerk? Dat is een politieke keuze. Geld is echt niet het probleem! In die groepen zitten vaak de ouderen met een laag of zelfs geen pensioen. Hun kosten stijgen bij een gelijkblijvend inkomen.

 

Iedereen kan aan preventie doen.

 

Iedereen kan aan preventie doen. Ook u. Ook jij. In gesprekken met familie, kennissen of buren komen financiële zaken ook informeel aan de orde. En wat zou het fijn zijn als je dan niet alleen hoorder, maar ook dader van het woord kan worden door in die gesprekken gelijk te wijzen op de mogelijkheden van de HOE-campagne en SchuldHulpMaatje. Help de mensen uit die (moeilijke) cirkel te stappen door erover te praten….. en het steuntje in de rug te geven. Doe zelf ook eens de test via de HOE-site. Dat helpt aan 2 kanten….één voor u zelf en twee is het dan makkelijker om ook anderen erop te wijzen, zonder te dwingen. Preventie helpt echt! Ook hier maar zaaien aan alle wateren…..

Laat dat niet alleen over aan de diakenen…..begin er zelf  vandaag maar gewoon mee, aldus Martin.