In gesprek met de familie Psilos


Openhartig vertelt Ilias en zijn vrouw over de wijze waarop Christus in hun leven is gekomen. Ilias vertelt dat na een leven los van de Heere, Christus in zijn leven is gekomen en zo tot geloof is gekomen op latere leeftijd.

Na wat omzwervingen op kerkelijk gebied is het gezin inmiddels verbonden met de Bethelkerk te Ridderkerk.

Ilias vertelt dat hij en zijn vrouw op eigen initiatief hulpgoederen, bijbels hebben verspreid onder de Roma in Roemenië. Zijn vrouw Miha komt oorspronkelijk uit dit land.

 

Inmiddels heeft dit werk een grote omvang genomen. Zo zelfs dat Ilias en zijn vrouw van plan zijn op termijn zich te vestigen in Roemenië om hulp onder de Roma te bieden. Er zijn zelfs plannen om een kindertehuis te gaan bouwen.

Daartoe is een Thuisfrontcommisie opgericht waaraan verschillende mensen en bedrijven zich hebben verbonden.

 

Maar toen Ilias en zijn gezin via Esther Huijser, één van de initiatiefnemers van de noodopvang, vernamen wat ze van plan was, aarzelden Ilias en Miha geen moment: de Heere heeft het werk in deze opvang op hun weg geplaatst. Wie zijn zij dan om die weg niet te gaan!

 

Miha vertelt dat zij hele dagen op “De Haven” aanwezig is. Door haar Roemeense afkomst staat zij dichter bij de mannen, vrouwen en kinderen uit Oekraïne. Het begrijpen, aanvoelen van bepaalde situaties en gedachten wordt dan eenvoudiger.

Ilias vertelt dat hij zich vooral bezighoudt in de middag met allerlei technische klussen. Samen met zijn vrouw bemiddelt hij in het zoeken naar werk voor de aanwezigen. En regelen ze ook i.s.m. het team van “De Haven” allerlei papieren voor de mensen die de opvang bevolken.

 

Een aparte groep zo vertelt Ilias, vormen de Marokkaanse studenten, zowel jongens als meisjes, die door hun ouders naar de universiteiten in Oekraïne zijn gestuurd om te studeren. Veelal volgden ze medische studies. Echter, in ons land kunnen ze deze niet zomaar opnieuw ter hand nemen. Wat heel vervelend voor de studenten is en voor hun ouders, die de studie tot nu toe hebben betaald.

Voor deze studenten wordt ook apart gekookt. De ingrediënten voor de maaltijden worden apart gekocht. Zijn dochter Dena, verzorgde in eerste instantie deze maaltijden thuis. Na een ontmoeting met een Marokkaanse man uit Ridderkerk is het nu zo geregeld dat de maaltijden door deze meneer bij hem thuis worden klaargemaakt. “De Haven” koopt de spullen in. Een werkelijk prachtige

oplossing om zo elkaar tot hand en voet te zijn!

 

De familie Psilos hoort heel veel verhalen van de vrouwen en mannen die hier verblijven. Zeer aangrijpend: het doet wat met een mens als je ziet dat andere vrouwen en kinderen voor hun ogen worden geëxecuteerd. Of dat een zoon die als officier dient, zijn ouders vertelt dat al zijn bezittingen door hem zijn overgedaan aan zijn ouders, omdat hij vreest de oorlog niet te gaan overleven.

In Nederland is heel veel goed geregeld, maar de begeleiding van de Oekraïners op psychisch gebied valt niet onder de basisverzekering. Nog afgezien van de taalproblemen en/0f de wachtlijsten in de GGZ. Veelal proberen de vrijwilligers een luisterend oor te hebben, om enigszins te helpen.

 

Het geeft ook op het gezin Psilos van tijd tot tijd de nodige druk om zo dagelijks geconfronteerd te worden met het diepe leed dat deze mensen is en wordt aangedaan. Zij mogen dat in gebed voor het aangezicht van Christus neerleggen.

Sommige mensen gaan op zondagmorgen mee naar verschillende kerken in Ridderkerk. Maar iedere zondagavond wordt er in de Immanuelkapel in Oostendam een speciale dienst in het Oekraïens gehouden, waar verschillende predikanten voorgaan.

 

Bijna wekelijks komt er een Oekraïense predikant om pastorale gesprekken te houden met de aanwezigen.

 

De familie Psilos doet dit werk met hart en ziel. Ze kunnen het volhouden door de kracht van de Heere, die ze mogen ontvangen!