Kennismaken met wethouder Edward Piena


“In deze bijzondere en voor velen lastige tijd mag ik als wethouder sociaal domein een bijdrage leveren aan de Ridderkerkse samenleving. Dat is een mooie en ook verantwoordelijke uitdaging.”

Een mooie binnenkomer van wethouder Edward Piena, met wie ik vandaag kennismaak.

 

“Ik ben me nog aan het oriënteren, om alle onderwerpen in mijn portefeuille goed te leren kennen. Dat is erg belangrijk.” Edward Piena is sinds drie maanden wethouder van het sociaal domein. Dit omvat onder meer Jeugdzorg, Participatiewet (werk en inkomen) en de wijkteams.

 

Binnen dit sociaal domein heeft gemeente Ridderkerk te maken met veel landelijk beleid. Maar Piena merkt op dat de gemeente hieraan een persoonlijke, lokale invulling geeft waar dat kan. “We zijn natuurlijk gebonden aan het landelijk beleid, maar we leveren op zoveel mogelijk terreinen maatwerk.”

Eén van zijn ambities is het realiseren van een sociale werkplaats in Ridderkerk. “Ik wil de komende vier jaar extra aandacht besteden aan inwoners met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt.”

 

Signaleren

Wij ontkomen tijdens het gesprek niet aan de enorm gestegen voedsel- en energieprijzen. Voor veel Ridderkerkers wordt of is de stijgende inflatie een probleem. Ik vertel de wethouder dat ik bij het rondbrengen van de vakantietassen enorm ben geschrokken van de leef- en woonomstandigheden in sommige wijken van Ridderkerk. De wethouder beaamt dat: de gemeente signaleert dat huishoudens meer en meer in de problemen komen.

 

Natuurlijk begrijpt Piena dat bij deze gezinnen vele prangende vragen leven ten aanzien van het rondkomen iedere maand. Ook in het wekelijkse spreekuur van de collegeleden bereiken hem daarover vele vragen. “Ik zoek altijd naar een mogelijkheid om het op te lossen. Ik zet de vraag uit bij mijn medewerkers en vraag hen om de inwoner een terugkoppeling te geven.”

 

Hoewel huisvesting niet tot zijn portefeuille behoort, vertelt de wethouder dat hij ervan op de hoogte is dat er ook huurachterstanden ontstaan. Zijn collega-wethouder Kees van der Duijn Schouten is daar samen met de woningcorporaties binnen Ridderkerk al druk mee bezig.

 

“Binnen Ridderkerk bestaat gelukkig ook een vangnet van maatschappelijke organisaties voor mensen die in de problemen komen. Er wordt gesignaleerd bij huurachterstanden, bij het niet betalen van de zorgpremie enzovoorts. Deze problemen worden besproken in bijvoorbeeld de wijkteams. Ook huisartsen werken met het signaleren mee.”

De wethouder is ook blij met de signalerende functie van de kerken; zij kennen de situatie van hun leden en ook van hun wijk vrij goed. Zij ontwikkelen steeds weer nieuwe initiatieven. Hij is daar erg blij om. “Er bestaat bij de kerken ook een grote mate van bereidwilligheid te helpen. Denk aan de armoedebestrijding, het vluchtelingenwerk. De kerken zijn voor de gemeente een belangrijke partner. Daarom overlegt bijvoorbeeld de burgemeester regelmatig met de predikanten en voorgangers. Deze onzekere tijden met hoge inflatie en toenemende armoede vragen van kerken, wijkteams en gemeente om samen te werken in het signaleren van problemen.”

 

Maatwerk

De gemeente hanteert nu bij de meeste minimaregelingen 110 procent van de bijstandsnorm. Voor het uitkeren van de energietoeslag is dat 120 procent. De gemeente probeert daarnaast maatwerk te leveren voor schrijnende en zeer schrijnende gevallen, waar dit mogelijk en noodzakelijk is.

Op de vraag Ridderkerk zal overwegen deze norm te verhogen naar bijvoorbeeld 130 procent, vertelt de wethouder dat dit vooralsnog nog niet het geval is. Want zo’n aanpassing heeft allerlei gevolgen voor weer andere groepen in de samenleving.

 

Persoonlijk

 

Edward Piena is geboren in Rotterdam. Na zijn studie rechten heeft hij diverse managementfuncties bekleed en had hij een eigen mantelzorgbedrijf. Voordat hij wethouder werd, zat Piena acht jaar voor VVD in de Ridderkerkse gemeenteraad. Buiten de politiek is zijn favoriete bezigheid sport. Daarnaast is hij fervent supporter van de Rotterdamse voetbalclub Sparta.