Nederland Zingt Dienst in de Boezemkerk, Bolnes.


 

Op 30 januari jl. heeft de eerste zogenaamde ‘Nederland Zingt Dienst’ in de Boezemkerk plaatsgevonden. De naam is ontleend aan het gelijknamige televisieprogramma waarin door de jaren heen vele christelijke liederen ten gehore zijn gebracht. Tijdens gesprekken met wijkbewoners die de kerk niet (meer) bezoeken, bleek meer dan eens dat er wel interesse is voor het geloof. Regelmatig werd de uitzending van Nederland Zingt genoemd als alternatief voor kerkbezoek. Om deze reden onderzoeken we met dit initiatief of deze diensten aan een behoefte voldoen, of hiermee wijkbewoners te bereiken zijn, die met de reguliere diensten niet worden bereikt.

In deze diensten zal veel ruimte zijn voor muziek. Zowel oude bekende, alsook modernere liederen passeren de revue. Verschillende musici verlenen aan deze diensten hun medewerking en een korte overdenking maakt ook onderdeel uit van de dienst. Op zondagmiddag 25 september 2022 vindt de volgende Nederland Zingt Dienst plaats. Dit keer zal het volledige repertoire afkomstig zijn uit de bundel Opwekking. Aanvang 15.00 uur. Van harte welkom aan de Pretoriusstraat 2 in Ridderkerk-Bolnes!