PG Bolnes | actief in kerk en buurt


 

Terugblik op activiteiten voor kerk en buurt

·       OPEN-HUIS-MET-PASSIE. Op elke eerste dinsdagmorgen van de maand was er een open huis. Te gast waren dit voorjaar Aart van Dragt (natuur), Jan Huisman (slapen en dromen), Jan Luijendijk (Nederland en het water) en Rien Verwijs (kerkmuziek).   

·       Tweemaal hielden we de Sing Inn, respectievelijk met het thema liefde en het thema vrijheid.

·       Elke maand organiseerde PG Bolnes op vrijdag haar maandelijkse maaltijd m.m.v. ‘De groene pollepel”. Dat leverde een gezellig samenzijn op met een volle zaal. Ook de voorbereiding met een heel team leden en geïnteresseerden bleek verbindend en sfeervol!

·       Natuurlijk werkte Bolnes mee aan de acties voor vluchtelingen uit Oekraïne die naar Ridderkerk kwamen.

·       Eind maart was er een pastorale lezing, over vragen rondom het levenseinde.

·       Er is een goede toeloop bij “Job en Jet”, een verjaardagsproject waarbij we ruimte en een programma bieden om tweemaandelijks gezamenlijk verjaardagen te vieren. Leuk voor iedereen, en zeker voor hen die niet zoveel familie hebben. Iedere jarige mag een gast meenemen. Op 3 juli worden de verjaardagen van alle kinderen gevierd met een speciaal programma na de kerkdienst.   

·       Een vrolijke muzikale Bingo die de diaconie organiseerde zorgde in april voor veel plezier. De diakenen zijn ook weer volop bezig met de vakantietas en blijven dapper het werk voortzetten voor de Voedselbank.   

·       De immer bloeiende Vrouwencontactgroep sloot haar mooie jaar af met een uitje en een lunch.

 

Bijzonder project: het Vrijheidsfestival op zaterdag 7 mei.

De opening werd (bij de onverwachte afwezigheid van de burgemeester) gedaan door wethouder Marten Japenga, die rake woorden sprak. Hij schreef als openingshandeling een gedachte op de vrijheidsmuur; alle andere bezoekers kregen tijdens het programma ook die mogelijkheid. Er waren twee lezingen: een over het Oranjehotel (de Schevenings gevangenis in oorlogstijd, nu nationaal museum) en een over kind zijn in Rotterdam tijdens de oorlog (Jan Sintemaartensdijk). Een muzikaal kwintet van het Ridderkerks Symfonie Orkest verzorgde mooie korte concerten. Bezoekers konden ook creatief aan de slag, Amnesty International werkte mee. De eigen gemeentefilm over vrijheid uit de Coronatijd kon nog eens worden bekeken. Vooraf leverden gemeenteleden interessante voorwerpen-met-een-verhaal in voor een kijktafel, met stof tot herkenning en gesprek. Dat er in de kerk ook lichtjes konden worden aangestoken legde nog eens het accent op het herdenken van 4 mei. De afsluiting vormde een pannenkoekenmaaltijd met een zeepkist waarop mensen (soms indringende) herinneringen vertelden. Gezien de situatie in de wereld terecht, eindigde dit Festival met de canon: Dona nobis pacem (Geef ons vrede). We mochten op deze dag 60 mensen verwelkomen in ons kerkgebouw, van wie er 40 meededen aan de pannenkoekenmaaltijd.

Dit vrijheidsproject liep door in twee excursies: we bezochten de Oudheidkamer in Ridderkerk waar de tentoonstelling te zien was over de regio Rotterdam in oorlogstijd. We werden deskundig begeleid en geïnformeerd door Rein Smit en Jan Sintemaartensdijk. Wie wilde kon enkele dagen daarna mee naar het Oranjehotel. Het werd een indringend bezoek, dat werd afgesloten met een gezellige ontmoeting-met-lunch in Voorburg. 

 

Over de komende tijd.

·       De werkgroep eredienst kijkt met vreugde terug op mooie kerkdiensten en op de gemeentefilms die in 2021 – 2022 tot stand kwamen. Ze staan nog op de website! De zeven films openen de kerk voor mensen uit de buurt en geven tegelijkertijd iets mee van de waarde die geloof, kerk en het geven & delen hebben.

·       Sinds kort is er een Commissie Opbouwwerk. Zij zal de nieuwe activiteiten en projecten die als proef zijn ingezet, een seizoen lang gaan beschouwen en coördineren, o.l.v. pastor/opbouwwerker Ria Keijzer. Op 17 augustus is er een ronde tafel, waaraan iedereen met ideeën, wensen of ‘zin in een taak’ kan aanschuiven t.b.v. het nieuwe seizoen. Er zal in september een nieuw activiteitenboekje worden uitgegeven met al het kerkenwerk en een kalender. 

·       Op de dinsdagmiddagen van augustus, te beginnen op de 9de, zijn mensen uit kerk en buurt welkom op het zomerterras. Dat is geopend van 13.30 tot 15.30 uur. Gasten kunnen zowel buiten als binnen zitten en daar wat drinken, met elkaar praten of een spelletje doen.  

·       Startweekend. Op 3 en 4 september zal er op zaterdag een gemeentefeest zijn met een bedankavond, op zondag volgt een feestelijke startdienst. In dat weekend zal officieel de nieuwe naam van het kerkgebouw in werking treden met een andere aanblik van het kruis op de gevel. De naam wordt “Kerk aan de Maas”, een naam die bij de kerk is gaan horen dankzij de geschiedenis, de ligging en de naam van het kerkblad. Onder gemeenteleden bleek bij een enquête deze naam de voorkeur te krijgen.   

 

Wilt u meer weten of eens binnenlopen?

-        De kerk is te vinden aan de Pretoriusstraat 56 en te herkennen aan het schip op het dak en (straks) de naam op de gevel.

-        Een kerkblad of (vanaf half september) een activiteitenoverzicht zijn te verkrijgen in de kerk, via de scriba (Wil Wendrich, tel 0180 487050) of bij de pastor/opbouwwerker (Ria Keijzer, tel. 06 – 50 22 82 50. Ria is doordeweeks werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag, maar van 4 t/m 31juli heeft zij vakantie)

-        De vernieuwde website (www.pgbolnes.nl) geeft een kijkje in kerk, vieringen, ‘personeel’ en activiteiten: Welkom!