Restaurantfunctie Obadja | zeven dagen per week open

Roelie Gouweloos is sinds zes jaar beheerder van het gebouw Obadja, behorend bij de Singelkerk.

In Obadja vinden alle activiteiten uitgaande van de wijkgemeente Singelkerk plaats. Van clubs, vergaderingen , kooractiviteiten tot de kerkenraadsvergaderingen toe. Kortom, beheerder van Obadja omvat vele werkzaamheden.

Sinds enkele maanden vindt in Obadja ook plaats het ‘warm-eten’ van de mensen uit Oekraïne die in Noodopvang De Haven worden opgevangen.

Vanaf het begin van de noodopvang heeft de Singelkerk op zich genomen zorg te dragen van het verstrekken van warm eten aan de overwegend vrouwen en kinderen uit de opvang. Soms zijn er ook enkele mannen aanwezig, die vanwege bepaalde redenen niet voor hun land paraat behoeven te zijn.

De maaltijden worden bereid door de keuken van “De Riederborgh”. Alle dagen van de week incluis de zondag worden de maaltijden verstrekt aan de Oekraïense mensen, zo vertelt Roelie.

Gelukkig wordt Roelie bijgestaan door een trouwe groep van 35 vrijwilligers allen behorend tot de Singelkerk, die haar iedere dag helpen.

Het eten wordt bezorgd in Obadja door De Riederborgh, waar het warm wordt gehouden. Vanaf half één serveert Roelie samen met de anderen het eten uit. Veelal zijn de kinderen al eerder rond Obadja aanwezig, daar ze direct na hun school (die ook in De Haven wordt gehouden!) naar Obadja komen. Aangezien de deur nog niet open is, gaan ze eerst in het nabijgelegen speeltuintje spelen.

Roelie geeft aan dat het van haar veel plannen vereist om iedere dag beschikbaar te zijn. Bijvoorbeeld een daagje weg dient ze te plannen. Dat lukt overigens prima, aangezien de vrijwilligers haar taak in zo’n geval overnemen.

Naast het beheer over Obadja en het zorgdragen voor een goed verloop van de dagelijkse warme maaltijd helpt Roelie iedere vrijdagmorgen in De Haven. Inmiddels gebeurt het dat ook veel vrouwen meehelpen met het schoonmaken, op orde brengen van het gebouw.

De eerste weken was duidelijk te merken dat de gevluchte mensen uit Oekraïne een min of meer apathische indruk maakten vanwege de enorme ervaringen. De verhalen die verteld werden en worden, maken diepe indruk op je als vrijwilligster.

Er zijn maar weinig mensen vanaf het begin. Een enkeling is niet naar een andere en blijvende locatie gegaan of kunnen gaan.

Inmiddels, zo vertelt Roelie Gouweloos, hebben van de ongeveer 47 mensen die gemiddeld in De Haven verblijven, zo’n 12 tot 13 werk gevonden. In verschillende beroepen. Voor deze mensen wordt de maaltijd meegegeven. En kunnen de werkende deze ’s avonds opeten, na uiteraard het te hebben verwarmd!

Op de vraag of Roelie niet erg moest wennen aan wat ze hoorde en zag, vertelt ze blij te zijn al vele jaren met de stichting “Draagt elkanders lasten” uit Ridderkerk, mee te zijn gegaan naar Roemenië, waar ze ook contacten heeft gehad met mensen in moeilijke omstandigheden.

De verhalen die ze van de Oekraïense bewoners uit De Haven hoort, gaan soms door merg en been. Vreselijk de ervaringen, vooral die van kinderen. Onvoorstelbaar dat mensen, soldaten, daartoe in staat zijn. Maar zo’n oorlog doet dan ook enorm veel met een kwetsbaar mens.

 

Roelie is blij en dankbaar de kracht te ontvangen dit werk te mogen en te kunnen doen, gesteund door de vrijwilligers uit de kerk.