Van de redactie

De IDB-Nieuwsbrief komt uit in een periode vol onzekerheden en spanningen. De protesten van de boeren, tandartsen, energiecrisis, toeslagaffaire, oorlog in de Oekraïne en in Afrika dreigt er een grote hongersnood omdat er geen tarwe meer komt uit de Oekraïne. De samenleving is op drift. Elk probleem krijgt het etiket crisis. Dat is niet goed voor het zelfvertrouwen. Dat zien we ook terug in de peilingen. Het vertrouwen in de Overheid, Regering, Parlement en politieke partijen neemt steeds verder af. Dat is niet alleen in Nederland het geval. Oude democratieën zoals in Engeland en Amerika staan onder druk.

 

Ondertussen gaat het 'gewone' leven door. Kerken, IDB, burgers, B&W, politieke partijen slaan de handen ineen om iets te doen aan de maatschappelijke problemen in Ridderkerk.

 

Veel Ridderkerkers zetten zich met overgave in om voor elkaar te zorgen waar dat nodig is. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer.

 

Ook staan we stil bij de grootste uitdaging waar de hele wereld mee te maken heeft: het vluchtelingenprobleem. De mensen die dat wordt aangedaan hebben verschillende etiketten nl. statushouder, asielzoeker, vluchteling, bootvluchtelingen, ongedocumenteerde enz. Ze krijgen dit etiket omdat we hen aan een zak met geld koppelen zodat we weten wat ze ons kosten. Dat hebben zij en wij niet verdiend.

 

Het zijn mensen net als wij. Op ons allemaal is van toepassing: 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet ook dat de ander niet.' Veel Ridderkerkers geven hieraan handen en voeten. Samen mens zijn en worden is een geweldige zinvolle en leerzame ervaring die je iedereen gunt.

 

Rien Verwijs en Piet de Vries.