Week tegen Eenzaamheid


“We kregen een tip of we eens wilden gaan kijken bij een man. Zijn vrouw was kortgeleden overleden en hij had een hersenbloeding gehad. Hij was verrast dat we hem bezochten en hem vroegen ‘hoe gaat het je?’ Hij vond het fijn dat er mensen zijn die naar je omkijken, aandacht voor je hebben.”


We spreken met Henny de Wilt, sociaal werker ouderen van Facet Ridderkerk, over wat Facet allemaal doet om eenzaamheid tegen te gaan.

 

Hoeveel Ridderkerkers zeggen zich eenzaam te voelen?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Onderzoeken vertellen ons dat elk jaar steeds meer mensen aangeven zich eenzaam te voelen. De cijfers voor Ridderkerk zijn: 47% 18 jaar en ouder en 16% jongeren. Dat zijn uitkomsten die je aan het denken zetten.

Wat doet eenzaamheid met mensen?

Eenzaam ontwricht iemands leven en gezondheid. Dat heeft ook gevolgen voor de samenleving als geheel. Je functioneren in contacten met andere mensen komt onder druk te staan.

Heeft het bestuur van de gemeente Ridderkerk oog voor dit grote maatschappelijke probleem?

Op initiatief van de Gemeente Ridderkerk werd een Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk gevormd met een duidelijke opdracht: ‘Adviseer ons en ontwikkel activiteiten waaraan mensen kunnen deelnemen om ook zelf iets te gaan doen tegen hun eenzaamheid’. Maar de gemeente kan dit niet alleen. We moeten met z’n allen er iets aan doen. In onze directe omgeving, in de sportclubs, winkels, hulpverleningsorganisaties, ouderenbonden enz. Eenzaamheid zal altijd blijven, er is ook iets aan doen ook. Veel heeft te maken met de manier waarop wij leven en samenleven.

Hebben de vergaderingen in de Coalitie Eenzaam Ridderkerk wat opgeleverd?

Facet heeft haar ideeën gedeeld met de maatschappelijke organisaties en met ondersteuning van de Gemeente Ridderkerk drie projecten gerealiseerd.

Er is een signaalpunt opgericht waar mensen die  eenzaam zijn of mensen die een signaal willen af geven dat telefonisch of digitaal kunnen melden. www.signaalpunteenzaamheidridderkerk.nl Als er een melding is dan wordt er door Facet actie ondernomen. De digitale bereikbaarheid is 24/7 maar de telefonische bereikbaarheid alleen tijdens kantooruren. Te weinig mensen weten het meldpunt nog te vinden. We denken dat deze manier van je melden voor veel mensen een te hoge drempel is.

Een tweede project is de samenwerking met PostNL. Die geeft een training aan pakketbezorgers die dat willen. Ze worden getraind om signalen van eenzaamheid op te merken. We zijn er begin van 2022 mee gestart. Tot heden hebben we 6 tot 7 meldingen via dit kanaal binnen gekregen.

Een derde project is niet van de grond gekomen. Tijdens corona tijd zijn we een pilot beeldbellen gestart met 20 ouderen. Beeldbellen is telefoneren waarbij je tijdens het bellen elkaar ook kunt zien. Na een jaar hebben we geëvalueerd en moeten besluiten om het project te beëindigen. Omdat o.a. de meeste ouderen de maandelijkse kosten niet kunnen betalen.

Welke activiteiten biedt Facet aan in de week tegen de eenzaamheid?

We hebben een flyer gemaakt waarin de mensen kunnen lezen welke activiteiten georganiseerd zijn in de week van de eenzaamheid. De flyers liggen in de Bieb, Wijkcentra. Ze staan ook in de Combinatie. De activiteiten zelf worden gehouden in Wijkcentra.

In de week tegen de eenzaamheid gaat het om mensen met elkaar te verbinden. Wat is er leuker dan dat te doen via een Wijkdiner of een High tea? Dat doen we in Bolnes. In Rijsoord ben je welkom in ‘De IJsvogel’ met bezichtiging van de molen De Kersenboom. In Wijkcentrum West wordt voor de eerste keer een Buurtlunch georganiseerd. Voor groep 7/8 organiseren we pannenkoeken bakken in de Loods.

Voor mensen die meer verdieping willen kunnen zich melden bij Facet voor de workshops ‘Dwalen tussen verlies en veerkracht’ en ‘Informatie workshop over eenzaamheid’.

Met het Centrum voor Levensvragen Drechtsteden bieden we gespreksgroepen aan over ‘Wat is de zin van het leven?’ Dat is voor mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek samen met anderen.

Jullie doen al veel, maar moet er nog meer gebeuren?

Ja, eigenlijk wel. Ik zou het doelgroep graag beter willen bereiken, maar dat is nu eenmaal lastig met eenzame mensen. Hiervoor werken we graag samen met anderen zoals kerken, ouderenbonden, wooncompas, artsen en ook bedrijven. Eenzaamheid is niet alleen het probleem van het individu. Het lijden van mensen gaat ons allemaal aan. Daarvoor blijven de sociaal werkers van Facet zich inzetten samen met de andere partners.

Wilt u meer informatie of een signaal door geven, kijk op:
https://facetridderkerk.nl/signaalpunt-eenzaamheid-ridderkerk/ of
bel naar Facet Ridderkerk 0180 432350