IDB-Nieuwsbrief 2022-1


Van de redactie.

Deze nieuwsbrief gaat over verbindingen. Met en tussen mensen, culturen, godsdiensten. Ten diepste gaat het over mens zijn. Ieder in zijn of haar waarde laten. Op zoek zijn naar de goede mens in jezelf en de ander. Van elkaar leren en verbondenheid ervaren. Samen mens zijn. Is dat niet waar we met z'n allen naar op zoek zijn? We leven in spannende en angstige tijden. Wat er gebeurt in Syrië of Oekraïne merken we hier. De mensen daar vragen ons om mens te zijn en hen te helpen. De politiek en de regering staan voor lastige keuzes. Ook wij staan voor die keus als de mensen hier aankomen. Ontvangen we hen met warmte of met een zekere afstand? Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet ook dat een ander niet. Dat kan alleen praktijk worden als we de diepste stem in ons hart volgen en de asielzoekers, vluchtelingen als medemens in ons huis, ons land, in onze kerken ontvangen. Dat begint als we kiezen voor de ander die in onze leefwereld aankomt.

In deze nieuwsbrief leest u verhalen over mensen die hun hart volgen. Op hun eigen manier verbinden ze zich met mensen vanuit een diepe geloofsovertuiging samen mens te willen zijn voor onze Schepper.

Piet de Vries en Rien Verwijs.


Initiatieven om naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen.

In zo'n korte tijd voelen we ons verbonden met elkaar.Het begint met een idee van een paar mensen en amper twee weken later is er in Ridderkerk een noodopvang.

Buutvrij. Een dak boven het hoofd en begeleiding voor die dat nodig hebben.

 
We maken een ontmoetingsruimte waar alle Ridderkerkers welkom zijn.


De vrijwilligers van het uitgiftepunt en het IDB worden aangemoedigd om zich te blijven inzetten voor mensen die geen helper hebben en krijgen alvast een startkapitaal mee van € 5.000,--