IDB-Nieuwsbrief 2022-2

Van de redactie

Kerken, IDB, burgers, B&W, politieke partijen slaan de handen ineen om iets te doen aan de maatschappelijke problemen in Ridderkerk.

Restaurantfunctie Obadja

Ja, u leest het goed. Obadja heeft een restaurantfunctie voor de Oekrainers die in de Noodopvang 'de Haven' wonen.

Wat doet Kerk in Actie voor vluchtelingen?

Wereldwijde solidariteit tussen mensen is de basis voor een goede en stabiele samenleving.

 Terugblik wat er allemaal gedaan is en inkijkje wat er nog staat te gebeuren.

In gesprek met de familie Psilos die zich inzet voor de Oekrainers

Energietoeslag? Kom jij in aanmerking voor 800 euro toeslag?Ombudsman Reiner van Zutphen: Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van voorzieningen.

PG Bolnes. Terug- en vooruitblik op de activiteiten voor kerk en buurt.

Een weggeefplank? Wat dat is? Lees verder over dit interessante initiatief waaraan iedereen kan meedoen.Nederland Zingt Diensten in de Boezemkerk, Bolnes.

Een nieuw initiatief vanuit de Boezemkerk. In deze diensten is veel ruimte voor muziek, oude en nieuwe, bekende en minder bekende liederen. U bent van harte uitgenodigd!  

 

Wat overkwam haar op 26 april jl. en wat zijn haar toekomstplannen?