IDB-Nieuwsbrief 2022-4


Van de redactie

Beste lezers,

Het was ons een genoegen om deze idb-nieuwsbrief voor u te mogen samenstellen. De december maand is een bijzondere maand. Ze vraagt als het ware van ons om eens stil te staan bij belangrijke momenten in ons leven: het feest van je geboorte, jouw ontwikkeling als mens, jouw bijdrage aan een goede samenleving waar liefhebben, vrede en omzien naar elkaar een beroep doen op je om dat geen lege woorden te laten zijn.

 

Daarom begint deze nieuwsbrief met een column van Jan Pieter Mostert. Hij verbindt deze woorden met het asielbeleid in Nederland. Je kunt je als asielzoeker door God vergeten voelen. Heel veel vrijwilligers zetten zich in om dat niet te laten gebeuren. Veel van hen zijn geïnspireerd door de oude woorden die gesproken en gevierd worden in de decembermaand.

 

De decembermaand is de naar-elkaar-omzien-maand. In deze nieuwsbrief leest u hoe veel Ridderkerkers op de een of andere manier omzien naar de medemens. Naar elkaar omzien is ook omzien naar jezelf. Is de verbinding zoeken met het diepste wat je beweegt. Dat levert prachtige leerzame verhalen op.

 

De redactie wenst u veel leesplezier, goede kerstdagen en een inspirerend 2023.

Rien Verwijs en Piet de Vries.

 


Advent 2022


Het is bijna advent. Dat is de

tijd van wachten op een God

die mensen niet voor niets

laat wachten. We wachten op

een God die de mens schiep

en zelf(s) mens werd.

Mens - mijn medemens op

het azc. Hij kent alle facetten

van je mens-zijn. Hij kent jou.

Wacht hoopvol, want door

God vergeten bestaat niet.

Jan Pieter Mostert

directeur van de Stichting Gave


Aandacht voor eenzaamheid is belangrijk voor een goed leefklimaat in Ridderkerk

Interview met Fleur Stip, wethouder.

Samen bouwen aan een toekomstbestendig Ridderkerk. Samen met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De huidige coalitie gaat er voor! Van ambities naar acties ook op het thema eenzaamheid.Wat wil het IDB de komende jaren bereiken?

Meerjarenbeleidsplan richtingwijzer voor de komende jaren

In dit beleidsplan komen samen de inzichten en ervaringen van Ridderkerkse diaconieën en onze maatschappelijke partners in Ridderkerk. De evaluatie van de afgelopen beleidsperiode leverde twee belangrijke aanwijzingen op. De eerste is de wens op om voor de komende jaren beleid zoveel mogelijk te vertalen in concrete activiteiten en de tweede ga niet iets doen wat er al is.Maarten Tanis wordt directeur van Social StoreMaarten Tanis
Maarten Tanis

In 1970 stond mijn wieg in Ouddorp. Geboren en getogen in dit, overwegend orthodox-christelijke,  kleine dorp maar met al jong een interesse voor ‘het vreemde andere’. Na wat omwegen ben ik in de 90-er jaren diep geraakt door het Evangelie van Jezus Christus. Dat zorgde er mede voor dat ik de opleiding Maatschappelijk Werk gestart ben en betrokken raakte bij de opvang van daklozen, verslaafden en prostituees in Rotterdam. Tot op de dag van vandaag ben ik actief betrokken bij kwetsbare groepen in de stad Rotterdam.

 


Hospice de Reiziger, bijna net als thuis

Een waardige plek voor de laatste levensfase


Hospice de Reiziger, Barendrecht
Hospice de Reiziger, Barendrecht

Hospice de Reiziger is een bijna-thuis-huis en is voor mensen in de laatste fase van hun leven. De meeste mensen blijven het liefst thuis in hun vertrouwde omgeving, maar als dit niet meer mogelijk is, dan kan opname in het hospice uitkomst bieden.

Jojanne van Duinen neemt afscheid van Present


Jojanne van Duinen
Jojanne van Duinen

Wie neemt het stokje over?

Met heel veel plezier heb ik bijna 5 jaar bij Stichting Present Ridderkerk als coördinator gewerkt. Vanaf januari ga ik aan de slag als coördinator basisvaardigheden bij de BAR organisatie. Het was een hele waardevolle tijd bij Present met al die vrijwilligers die eenmalig of vaker echt verschil hebben gemaakt in Ridderkerk. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij Present Ridderkerk.
Het IDB organiseert ook dit jaar een kerstpakketten actie.


 

 

 

 

De jaarlijkse kerstpakketten actie is een traditie aan het worden. Ook dit jaar doen weer veel Ridderkerkse kerken. Ze vragen hun leden om levensmiddelen mee te brengen naar de kerk. Vrijwilligers maken er een goed gevuld kerstpakket van die bij vluchtelingen thuis worden bezorgd.De geur van Fleur

Een bijdrage van SchuldHulpMaatje


Partner 2x verrast.

Samen met hun twee kinderen wil Rob (36) zijn partner Fleur (32) extra verrassen. Eigenlijk heeft hij er geen geld voor, want het leven wordt steeds duurder. Toch gunt Rob zijn Fleur echt een dure geur. Zij staat altijd klaar. Voor hem en de kinderen. En .... ze kunnen en doen al zo weinig. In het geheim zoekt Rob een webshop waarop hij achteraf kan betalen


SIR boekpresentatie 'Integreren in Ridderkerk'

Praktische levenslessen van Ridderkerkse nieuwkomers


De burgemeester krijgt het eerste exemplaar uit handen van Samim Qayoumi, voorzitter van de SIR
De burgemeester krijgt het eerste exemplaar uit handen van Samim Qayoumi, voorzitter van de SIR

Op een goed bezochte bijeenkomst neemt burgemeester Anny Attema het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Integreren in Ridderkerk uit handen van Samim Qayoumi, voorzitter van de Stichting Integratie in Ridderkerk (SIR).

In het boek lezen we in zeven talen twaalf interviews van Ridderkerkse statushouders over hun vlucht naar ons land, hoe ze zijn opgevangen in Ridderkerk en wat belangrijk is om hier een goede toekomst op te bouwen. Helemaal opnieuw beginnen is niet gemakkelijk. Toch is het ze gelukt en willen ze met hun verhaal nieuwe statushouders motiveren om toch vooral door te gaan als het even tegenzit.


SIR Promofilm om buddy's te werven

Voel je je aangesproken? We hebben jou nodig!


Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat buddy’s een belangrijke bijdrage leveren aan een goede integratie van statushouders, vluchtelingen, nieuwkomers of hoe je ze ook moet noemen.

Het opbouwen van vertrouwensrelatie is zeer waardevol en belangrijk gebleken in het integratieproces. Integreren is je ontdoen van je etiket. Integreren is iets wat je samen doet: Overheid en burger. Integreren is ook weer mens worden. Je blijdschap en je zorgen kunnen delen met iemand. Weten dat er naar je geluisterd worden als je vragen hebt.


SIR | organiseert multiculturele ontmoeting

Thema 'wij zijn blij je weer te zien'

22 oktober jl. was het eindelijk zover en konden we eindelijk weer een bijeenkomst met onze statushouders organiseren. Dat doen we omdat we met hen willen praten en niet over hen om zo hun belangen nog beter te kunnen behartigen.

Het is de eerste keer dat we de bijeenkomst organiseren met de Stichting Multicultureel Ridderkerk, Stichting Eritreeërs Ridderkerk en de Afghaans Culturele Vereniging.

We kunnen terugkijken op een geslaagde multiculturele avond met een goede opkomst.


Wake bij het detentiecentrum RotterdamGoed nieuws voor Michael


Gert-Jan Segers en onze Farsi vertaler Michael
Gert-Jan Segers en onze Farsi vertaler Michael

 

Vanmiddag met Michael (onze Farsi vertaler) bij Gert-Jan Segers in de Tweede Kamer geweest om te praten over zijn illegale status (al 25 jaar). Vorige week heeft Michael een positief bericht van de Raad van State gekregen, wat al zeer bijzonder was, en met hulp vanuit de politiek hopen we dat hij eindelijk een status gaat krijgen. Het was een zeer goed gesprek vanmiddag en de vooruitzichten zijn positief. Home Start doet jonge gezinnen een aanbodSoms loopt het in een gezin allemaal even wat minder. Dat kan bijvoorbeeld komen door ziekte, zorgen, overbelasting, onbekendheid met de omgeving of weinig steun van andere mensen.

In zulke gevallen kan het fijn zijn als er een vrijwilliger is die wekelijks wat tijd, aandacht en gezelligheid komt brengen. Home-Start BAR biedt zo’n tijdelijk extra steuntje aan. De vrijwilligers hebben opvoedingservaring en worden begeleid door professionele coördinatoren. Zij volgen eerst een cursus bij Home-Start en natuurlijk beschikken zij over een VOG.

Benieuwd naar wat zo’n vrijwilliger kan betekenen? Bekijk dan

https://www.youtube.com/watch?v=uPpBf5Idl0Q

Zie ook: www.home-start.nl

Voor een gezin zijn er geen kosten bij deelname en een verwijzing is ook niet nodig. Home-Start BAR wordt uitgevoerd door CJG Rijnmond.

 

De coördinatoren voor Ridderkerk en omstreken zijn Jeanette Dekker (j.dekker@cjgrijnmond.nl /06-35124547 en Kaat Tirez (k.tirez@cjgrijnmond.nl/06-43299894). Zij geven graag vrijblijvend meer informatie. Activiteiten voor de bewoners van het opvangschip CalypsoVanuit de werkgroep vluchtelingen proberen we er te zijn voor de bewoners van het opvangschip. 

Vrijwilligers uit diverse kerken bezoeken inmiddels het opvangschip of nodigen bewoners van het schip thuis uit.

Het is mooi om te zien dat er goede contacten en vriendschappen zijn ontstaan.

Er wordt o.a. geholpen met de Nederlandse taal en het inburgeren in Ridderkerk.

Om de week wordt er op zondag in de Boezemkerk een internationale bijeenkomst georganiseerd.

Deze bijeenkomsten worden ook door een vast groepje bewoners van het opvangschip bezocht.

Mooi om elkaar zo vanuit verschillende culturen te ontmoeten rondom Gods Woord.

 

 


Nieuws uit de Kerk aan de Maas


Terugblik op activiteiten voor kerk en buurt

 

Eeuwigheidszondag

We kunnen terugzien op een mooie stijlvolle Eeuwigheidszondag met ruimte voor verdriet en voor hoop. We herdachten gemeenteleden, waarna we kaarsen aanstaken voor allen die ons in het persoonlijk leven ontvielen en van betekenis waren.

 

Samen zingen

De Sing Inn op 30 november was een heerlijk feest met mooie Advent- en Kerstliederen. Met twintig enthousiaste mensen uit de kerk (en ook uit de buurt!) hadden we het fijn. Sommigen gaven zich op voor het gelegenheidskoor van Kerstavond, anderen hoorden van de maaltijd op vrijdag, stelden vragen over het ouderenkerstfeest of namen het activiteiten-programma mee naar huis. Tijdens zulke open activiteiten leggen we dus bruggetjes.